Category: Dla rodziców

14.10.2019 – dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

 

Dzień 14.10.2019r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Świetlica pracuje be zmian (tj 6:30-16:30). W tym dniu o godzinie 11:00 odbędzie się ślubowanie klas pierwszych.

Podsumowanie sportu szkolnego

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku

Bytowskie szkoły wśród najlepszych

W dniu 19.09.2019 r. w Starogardzie Gdańskim odbyło się Uroczysta Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020 oraz Wojewódzkie Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019. Na wojewódzkie podsumowanie ubiegłego roku szkolnego w sporcie dla dzieci i młodzieży zostały zaproszone, jako laureaci dwie szkoły z Bytowa a mianowicie Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie oraz Gimnazjum nr 1 w Bytowie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie).

We współzawodnictwie sportowym Szkół Podstawowych (Igrzyska Dzieci) w roku szkolnym 2018/2019  w województwie Pomorskim uczestniczyło 454 szkół. W całym roku szkolnym zostało przeprowadzone współzawodnictwo w 16 dyscyplinach sportowych na różnych szczeblach od gminnych do wojewódzkich. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie w ubiegłorocznym roku szkolnym uplasowała się na X miejscu w województwie w Igrzyskach Dzieci. Największy sukces uczniowie SP 2 w Bytowie odnotowali na szczeblu wojewódzkim: 3 miejsce w drużynowym badmintonie chłopców oraz 3 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców. Łącznie wystąpili pięciokrotnie na szczeblu wojewódzkim.

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych kl.4-8

aktualny WYKAZ-ZAJĘĆ-POZALEKCYJNYCH-W-KLASACH-4-8-2019-2020-AKT (1)

Egzamin ósmoklasistów

 

Szanowni Rodzice!

 

            Informujemy, że uczniom, którzy będą przystępować w roku szkolnym 2019/2020
do egzaminu ósmoklasisty a posiadają: opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługują dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019r.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Zaproszenie na spotkanie

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.09.2019r. o godzinie 16:00 na holu głównym szkoły (przed wywiadówką). Spotkanie jest organizowane przez MOPS w Bytowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bytowie i dotyczy realizowanego projektu pn. „Razem przeciw przemocy – wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy”.
Projekt ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminę Bytów.

Serdecznie zapraszamy,

Dyrektor SP nr 2 w Bytowie wraz z pracownikami MOPS

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

KALENDARZ ROKU DLA RODZICÓW

Spotkanie z policjantami

W dniu 4 i 5 września 2019r. odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Bytowie dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach i przypomnienie zasad. Uczniowie na zakończenie spotkania otrzymali opaski odblaskowe.

Ważna informacja dla rodziców uczniów z klas 4-8

 

W związku z tym, że szafki będą sprzątane w okresie wakacji, uczniowie, którzy nie wzięli swoich rzeczy z szafek do końca roku szkolnego, proszeni są o opróżnienie ich do końca przyszłego tygodnia (05.07.2019r.). W przeciwnym razie, kłódki będą przecinane.

Wykaz podręczników 2019/2020

 

Wykaz podręczników 2019 2020 (2)

Podziękowanie – Sekretarz Stanu Rzecznik Prasowy Rządu

 

Podziękowanie