Category: Dla rodziców

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Od jutra, 18.04.2019r. do wtorku 23.04.2019r. trwa wiosenna przerwa świąteczna. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywają się. Świetlica pracuje w ograniczonym wymiarze.

Proszę śledzić stronę internetową naszej szkoły, aby dowiedzieć się od kiedy zajęcia edukacyjne zostaną wznowione.

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i wśród przyjaciół  

oraz wesołego Alleluja. 

 

Życzy Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie.

Ważna informacja dla wszystkich rodziców!

W czasie trwania egzaminów ósmoklasisty w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. zajęcia edukacyjne w klasach 1-7 nie będą się odbywały. Od 18 do 23 kwietnia w szkole będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna.

Dyrektor szkoły, Jarosław Jakusz

Ważna informacja dla rodziców 8 klas

Zbiórka uczniów klas 8 w dniach egzaminu tj. 15, 16, 17 kwietnia bieżącego roku o godzinie 8:15 w holu głównym SP 2 Bytów przy wyznaczonych miejscach. Uczniowie powinni posiadać legitymację szkolną, czarny długopis, a 16 kwietnia na egzaminie z matematyki, dodatkowo linijkę. Proszę przypomnieć aby uczniowie nie wnosili na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych bądź innych urządzeń telekomunikacyjnych. Wejście na salę z wyżej wymienionymi urządzeniami będzie skutkowało unieważnieniem egzaminu.

Dyrektor szkoły, Jarosław Jakusz

WAŻNE DLA KLAS 8

 

Zbiórka uczniów klas 8 zdających egzaminy w dniach 15-17.04.2019r. o godzinie 8:15 na holu głównym w wyznaczonych miejscach.

Rodzice ósmoklasistów!

Proszę rodziców klas ósmych o odczytanie informacji na librusie.

Dyrektor szkoły,
Jarosław Jakusz

Informacja dla rodziców kl.2c

Drodzy Rodzice,
wycieczka do Płotowa dla klasy 2c do Zagrody Styp-Rekowskich w dniu 12.04.2019r. jest odwołana.

Wycieczka kl. 3b i 3c

Wycieczka klas 3b i 3c do Zagrody w Płotowie w dniu jutrzejszym tj 11.04.2019r. nie dojdzie do skutku.

Ważna informacja dla rodziców

Drodzy rodzice,

W dniu jutrzejszym 10.04.2019r. zajęcia edukacyjne są odwołane. Świetlica szkolna pracuje w ograniczonym wymiarze.

Dyrektor szkoły,
Jarosław Jakusz

Ważna informacja dla rodziców

Drodzy rodzice,

W dniu jutrzejszym 09.04.2019r. zajęcia edukacyjne są odwołane. Świetlica szkolna pracuje w ograniczonym zakresie.

Dyrektor szkoły, Jarosław Jakusz

Informacja dla Rodziców !!

 

Drodzy Rodzice,

W dniu dzisiejszym zajęcia edukacyjne są odwołane, świetlica szkolna pracuje w ograniczonym wymiarze. O wszystkich zmianach będę informował na bieżąco.

Dyrektor szkoły, Jarosław Jakusz