Category: Dla rodziców

Zapisy do klasy pierwszej – ogłoszenie dla rodziców


OGŁOSZENIE
Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

 

Zapisy uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynają się od 02.03.2020 do 27.03.2020.

Wnioski / karty zgłoszeń można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 59 822-27-32.

Dyrekcja SP nr 2 w Bytowie

Dzień Otwarty SP2

 

 

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 na Dni Otwarte Szkoły w dniu 29.02.2020r. (sobota) od godziny 10:00 do 12:00.

dav

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok 2020/2021

 

zarządzenie nr 57 na 2020 z dnia 23 marca 2020

Regulamin rekrutacji uczniów klas I

Karta-zgłoszenia-dla-dzieci-z-obwodu

Wniosek-dla-dzieci-spoza-rejonu

Oświadczenie

ulice obwody

klauzula

Ślubowanie klas pierwszych

 

W dniu 14 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych. Uczniowie z klasy I a, I b, I c i I d wraz z wychowawcami: p. Marzeną Rogowską-Szach, p. Ireną Hryndzio, p. Ewą Myszką, p. Ewą Siemińską zadbali i przygotowali oprawę artystyczną do tej uroczystości. Dzieci były bardzo dzielne. Tak jak przystało na wzorowych uczniów, głośno i wyraźnie recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. W nagrodę otrzymały gromkie brawa od rodziców i innych gości, którzy przybyli na tę ważną dla pierwszoklasistów uroczystość. Po części artystycznej odbył się akt ślubowania a następnie pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie przez dyrektora szkoły – Jarosława Jakusz.

14.10.2019 – dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

 

Dzień 14.10.2019r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Świetlica pracuje be zmian (tj 6:30-16:30). W tym dniu o godzinie 11:00 odbędzie się ślubowanie klas pierwszych.

Podsumowanie sportu szkolnego

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku

Bytowskie szkoły wśród najlepszych

W dniu 19.09.2019 r. w Starogardzie Gdańskim odbyło się Uroczysta Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020 oraz Wojewódzkie Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019. Na wojewódzkie podsumowanie ubiegłego roku szkolnego w sporcie dla dzieci i młodzieży zostały zaproszone, jako laureaci dwie szkoły z Bytowa a mianowicie Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie oraz Gimnazjum nr 1 w Bytowie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie).

We współzawodnictwie sportowym Szkół Podstawowych (Igrzyska Dzieci) w roku szkolnym 2018/2019  w województwie Pomorskim uczestniczyło 454 szkół. W całym roku szkolnym zostało przeprowadzone współzawodnictwo w 16 dyscyplinach sportowych na różnych szczeblach od gminnych do wojewódzkich. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie w ubiegłorocznym roku szkolnym uplasowała się na X miejscu w województwie w Igrzyskach Dzieci. Największy sukces uczniowie SP 2 w Bytowie odnotowali na szczeblu wojewódzkim: 3 miejsce w drużynowym badmintonie chłopców oraz 3 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców. Łącznie wystąpili pięciokrotnie na szczeblu wojewódzkim.

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych kl.4-8

aktualny WYKAZ-ZAJĘĆ-POZALEKCYJNYCH-W-KLASACH-4-8-2019-2020-AKT (1)

Egzamin ósmoklasistów

 

Szanowni Rodzice!

 

            Informujemy, że uczniom, którzy będą przystępować w roku szkolnym 2019/2020
do egzaminu ósmoklasisty a posiadają: opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługują dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019r.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Zaproszenie na spotkanie

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.09.2019r. o godzinie 16:00 na holu głównym szkoły (przed wywiadówką). Spotkanie jest organizowane przez MOPS w Bytowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bytowie i dotyczy realizowanego projektu pn. „Razem przeciw przemocy – wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy”.
Projekt ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminę Bytów.

Serdecznie zapraszamy,

Dyrektor SP nr 2 w Bytowie wraz z pracownikami MOPS

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

KALENDARZ ROKU DLA RODZICÓW