Category: Dla rodziców

Zbiórka Wielkanocna

SP nr 2 w Bytowie - Polacy Kresowym Rodakom Wielkanoc 2019 - pla

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/19

 

Informacja dla rodziców harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018

Rekrutacja do 1 klasy 2019/2020


Regulamin rekrutacji uczniów klas I (1)

Zarządzenie

Karta zgłoszenia dla dzieci z obwodu

klauzula informacyjna dla rodziców

Oświadczenie

Wniosek dla dzieci spoza rejonu

Spis ulic należących do obwodów szkół

Informacja o przeprowadzonych ankietach w klasach III i VI

W załącznikach przedstawiamy protokoły z ankiet w klasach III i VI

Protokół z analizy ankiet klas III

Protokół z analizy ankiet klas VI

 

Informacja 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu  niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce. Rodziny, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku, mają coraz mniej czasu, ponieważ wnioski przyjmowane będą tylko d 30 listopada 2018r.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących  w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych  ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2018 /2019 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

 

Uczniowie wszystkich klas z naszej szkoły  są objęci  dotacją, więc otrzymają komplet książek do nauki w poszczególnych klasach, w tym podręcznik i ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego.

Jedyny koszt, który obciąży rodziców będzie dotyczył zakupu podręczników i ćwiczeń  do nauki religii!!

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356).

KLASA I

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5+ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Karty ćwiczeń . Części 1-5 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Język angielski

Hello Explorer1. Język angielski dla szkoły podstawowej. Klasa 1 Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Hello Explorer 1. Język angielski dla szkoły podstawowej. Klasa 1 Zeszyt Ćwiczeń.

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

 

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-5

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-5

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Język angielski

Hello Explorer 2. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

Hello Explorer 2. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

 

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Części od 1-4

MEN

Ćwiczenia z pomyłem. Części 1-4. Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka. Części 1-4

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Język angielski

Bug World3. Podręcznik

Macmillan

Polska Sp. z o.o

Bug World3. Zeszyt ćwiczeń.

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

 

 

 

 

KLASA IV

J. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka wokół nas. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Technika

Bądż bezpieczny na drodze. Karta Rowerowa. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Przyroda

Tajemnice Przyrody 4. Podręcznik. Nowa Era Spółka z o.o.
Tajemnice Przyrody 4. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era Spółka z o.o.

J. angielski

Junior Explorer 4 . Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.
Junior Explorer 4 .  Zeszyt ćwiczeń Nowa Era Spółka z o.o.
 

 

 

 

 

KLASA V

J. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka wokół nas. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Technika

Technika na co dzień. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik. Nowa Era Spółka z o.o.
Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era Spółka z o.o.

Biologia

Puls życia. Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.

J. angielski

Junior Explorer 5. Podręcznik. Nowa Era Spółka z o.o.
Junior Explorer 5. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era Spółka z o.o.
 

 

 

 

 

KLASA VI

J. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka wokół nas. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Klucz do historii. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Przyroda

Przyroda z pomysłem. Podręcznik. Części 1-2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Przyroda z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Technika

Technika na co dzień. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

J. angielski

Evolution  Plus 3. Podręcznik Macmillan

 

Evolution  Plus 3. Zeszyt ćwiczeń. Macmillan

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

J. polski

Bliżej słowa Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka.  Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka . Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Fizyka

Świat fizyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

J. niemiecki

Meine Deutschtour 7. Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.
Meine Deutschtour 7. Zeszy ćwiczeń Nowa Era Spółka z o.o.
J. angielski Teen Explorer 7. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Teen Explorer 7. Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Chemia

Chemia Nowej Ery 7

Nowa Era Spółka z o.o.

Biologia

Puls życia 7. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Geografia

Planeta Nowa 7. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

Klasa VIII

J. polski

Bliżej słowa Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka.  Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka . Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Fizyka

Świat fizyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

J. niemiecki

Meine Deutschtour 7. Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.
Meine Deutschtour 7. Zeszy ćwiczeń Nowa Era Spółka z o.o.
J. angielski Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik Macmillan
Repetytorium ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń Macmillan

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Biologia

Puls życia. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

RELIGIA

Jedyny koszt, który obciąży rodziców będzie dotyczył zakupu podręczników i ćwiczeń do nauki religii.

KLASA I Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Zeszyt Ucznia (ćwiczenia).

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA II Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik.

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt Ucznia (ćwiczenia).

 

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA III Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik.

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

Przyjmujemy Pana Jezusa. Zeszyt Ucznia (ćwiczenia).

 

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA IV Zaproszeni przez Boga. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA V Obdarowani przez Boga. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA VI Przemienieni przez Boga. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA VII Szukam was. Podręcznik.

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA VIII Jestem z wami. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

 

                                                                                    

Pismo MEN do rodziców SP2 i SP1 w Bytowie

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanego do rodziców uczniów klas III naszej szkoły i SP1 w Bytowie dotyczące reformy szkolnictwa.

Link do pisma MEN

Losowanie klas III i VI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie informuje, że w dniu 17.03.2017 r. o godz. 15:00 w holu głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 odbędzie się losowanie klas III i VI, które w roku szkolnym  2017/2018 będą uczęszczali do Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Mierosławskiego 7 w Bytowie. Do wyżej wymienionej szkoły przejdą obecne trzy klasy III oraz dwie klasy VI.

Zapraszamy osoby zainteresowane.

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

REGULAMIN_UDZIELANIA_STYPENDIUM_ZA_WYNIKI_W_NAUCE 10.09.2018r. (1)

Podręczniki dla Klas I-VI 2016/2017

Podręczniki dla klasy VI

HISTORIA „Wczoraj i dziś” + zeszyt ćw. I i II G. Wojciechowski Nowa Era
Język polski „Słowa na start” ( nowe wydanie do nowej podstawy programowej) +  ćw cz. I i II + zeszyt ucznia Derlukiewicz A. Wojciechowska Nowa Era
Religia „Przemienieni przez  Boga” podr. Ks. Z. Marek WAM
Matematyka Matematyka wokół nas + ćw. Cz I i II H. LewickaM. Kowalczyk WSiP
Przyroda „Przyrodo witaj” + ćw. E. Gromek, E. Kłos, W. Kafta, E. Laskowska, A. Melson WSiP
Język angielski „Evolution Plus 3” + ćwiczenia Wick Beare Macmillan
Technika „Jak to działa” podręcznik + ćw. Do zajęć technicznych dla klas IV –VI SP (kontynuacja podręcznika z klasy V) L.Łabecki, M.Łabecka Nowa Era
Plastyka Plastyka klasa VI (bez ćw.) S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chałaścińska WsiP
Muzyka Muzyczny świat + ćwiczenia kl. VI T. Wójcik MAC

 

Klasa V

Rodzice kupują tylko Religię „Obdarowani przez Boga”  podręcznik Ks. Z. Marek

Klasa IV

Rodzice kupują tylko Religię „Zaproszeni przez Boga” podręcznik

Klasa III

Rodzice kupują tylko Religię „Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia Władysław Kubik

Klasa II

Rodzice kupują tylko Religię „Kochamy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia Władysław Kubik

Klasa I

Rodzice kupują tylko Religię „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podr. + ćw. Władysław Kubik