Category: Dla rodziców

Wycieczka kl. 3b i 3c

Wycieczka klas 3b i 3c do Zagrody w Płotowie w dniu jutrzejszym tj 11.04.2019r. nie dojdzie do skutku.

Ważna informacja dla rodziców

Drodzy rodzice,

W dniu jutrzejszym 10.04.2019r. zajęcia edukacyjne są odwołane. Świetlica szkolna pracuje w ograniczonym wymiarze.

Dyrektor szkoły,
Jarosław Jakusz

Ważna informacja dla rodziców

Drodzy rodzice,

W dniu jutrzejszym 09.04.2019r. zajęcia edukacyjne są odwołane. Świetlica szkolna pracuje w ograniczonym zakresie.

Dyrektor szkoły, Jarosław Jakusz

Informacja dla Rodziców !!

 

Drodzy Rodzice,

W dniu dzisiejszym zajęcia edukacyjne są odwołane, świetlica szkolna pracuje w ograniczonym wymiarze. O wszystkich zmianach będę informował na bieżąco.

Dyrektor szkoły, Jarosław Jakusz

Zbiórka Wielkanocna

SP nr 2 w Bytowie - Polacy Kresowym Rodakom Wielkanoc 2019 - pla

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/19

 

Informacja dla rodziców harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018

Rekrutacja do 1 klasy 2019/2020


Regulamin rekrutacji uczniów klas I (1)

Zarządzenie

Karta zgłoszenia dla dzieci z obwodu

klauzula informacyjna dla rodziców

Oświadczenie

Wniosek dla dzieci spoza rejonu

Spis ulic należących do obwodów szkół

Informacja o przeprowadzonych ankietach w klasach III i VI

W załącznikach przedstawiamy protokoły z ankiet w klasach III i VI

Protokół z analizy ankiet klas III

Protokół z analizy ankiet klas VI

 

Informacja 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu  niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce. Rodziny, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku, mają coraz mniej czasu, ponieważ wnioski przyjmowane będą tylko d 30 listopada 2018r.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących  w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych  ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2018 /2019 uczniowie klas 1-8 uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

 

Uczniowie wszystkich klas z naszej szkoły  są objęci  dotacją, więc otrzymają komplet książek do nauki w poszczególnych klasach, w tym podręcznik i ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego.

Jedyny koszt, który obciąży rodziców będzie dotyczył zakupu podręczników i ćwiczeń  do nauki religii!!

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356).

KLASA I

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5+ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Karty ćwiczeń . Części 1-5 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Język angielski

Hello Explorer1. Język angielski dla szkoły podstawowej. Klasa 1 Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Hello Explorer 1. Język angielski dla szkoły podstawowej. Klasa 1 Zeszyt Ćwiczeń.

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

 

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-5

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-5

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Język angielski

Hello Explorer 2. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

Hello Explorer 2. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

 

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Części od 1-4

MEN

Ćwiczenia z pomyłem. Części 1-4. Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka. Części 1-4

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Język angielski

Bug World3. Podręcznik

Macmillan

Polska Sp. z o.o

Bug World3. Zeszyt ćwiczeń.

Macmillan

Polska Sp. z o.o

 

 

 

 

 

KLASA IV

J. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka wokół nas. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Technika

Bądż bezpieczny na drodze. Karta Rowerowa. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Przyroda

Tajemnice Przyrody 4. Podręcznik. Nowa Era Spółka z o.o.
Tajemnice Przyrody 4. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era Spółka z o.o.

J. angielski

Junior Explorer 4 . Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.
Junior Explorer 4 .  Zeszyt ćwiczeń Nowa Era Spółka z o.o.
 

 

 

 

 

KLASA V

J. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka wokół nas. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Technika

Technika na co dzień. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik. Nowa Era Spółka z o.o.
Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era Spółka z o.o.

Biologia

Puls życia. Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.

J. angielski

Junior Explorer 5. Podręcznik. Nowa Era Spółka z o.o.
Junior Explorer 5. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era Spółka z o.o.
 

 

 

 

 

KLASA VI

J. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka wokół nas. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Klucz do historii. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Przyroda

Przyroda z pomysłem. Podręcznik. Części 1-2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Przyroda z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń. Części 1-2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Technika

Technika na co dzień. Podręcznik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

J. angielski

Evolution  Plus 3. Podręcznik Macmillan

 

Evolution  Plus 3. Zeszyt ćwiczeń. Macmillan

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

J. polski

Bliżej słowa Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka.  Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka . Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Fizyka

Świat fizyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Plastyka

Plastyka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Muzyka

Klucz do muzyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

J. niemiecki

Meine Deutschtour 7. Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.
Meine Deutschtour 7. Zeszy ćwiczeń Nowa Era Spółka z o.o.
J. angielski Teen Explorer 7. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Teen Explorer 7. Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era Spółka z o.o.

Chemia

Chemia Nowej Ery 7

Nowa Era Spółka z o.o.

Biologia

Puls życia 7. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Geografia

Planeta Nowa 7. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

Klasa VIII

J. polski

Bliżej słowa Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Matematyka

Matematyka.  Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Matematyka . Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Historia

Historia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Fizyka

Świat fizyki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

J. niemiecki

Meine Deutschtour 7. Podręcznik Nowa Era Spółka z o.o.
Meine Deutschtour 7. Zeszy ćwiczeń Nowa Era Spółka z o.o.
J. angielski Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik Macmillan
Repetytorium ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń Macmillan

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Biologia

Puls życia. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik

Nowa Era Spółka z o.o.

RELIGIA

Jedyny koszt, który obciąży rodziców będzie dotyczył zakupu podręczników i ćwiczeń do nauki religii.

KLASA I Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Zeszyt Ucznia (ćwiczenia).

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA II Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik.

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt Ucznia (ćwiczenia).

 

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA III Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik.

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

Przyjmujemy Pana Jezusa. Zeszyt Ucznia (ćwiczenia).

 

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA IV Zaproszeni przez Boga. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA V Obdarowani przez Boga. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA VI Przemienieni przez Boga. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA VII Szukam was. Podręcznik.

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici

KLASA VIII Jestem z wami. Podręcznik

Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici