Category: Pliki do pobrania

Listy pierwszoklasistów 2019/2020 – aktualizacja

 

listy pierwszoklasistów podział na klasy

Wykaz podręczników 2019/2020

 

Wykaz podręczników 2019 2020 (2)

Podziękowanie – Sekretarz Stanu Rzecznik Prasowy Rządu

 

Podziękowanie

Losowanie wychowawców klas pierwszych 2019/2020

 

listy pierwszoklasistów podział na klasy

LISTY PIERWSZOKLASISTÓW-PODZIAŁ NA KLASY PO ZMIANACH

 

listy pierwszoklasistów podział na klasy

Listy pierwszoklasistów – podział na klasy

 

listy pierwszoklasistów podział na klasy

Procedury 2017-2022

Procedura dotycząca podawania leków na terenie szkoły

Procedura groźby zamachu terrorystycznego

Procedura postępowania na wypadek ewakuacji podczas trwania przerw międzylekcyjnych

Procedura postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego

Procedura postępowania w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego

Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka w rodzinie lub środowisku

Procedura postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się w szkole problemu narkotyków bądź dopalaczy

Procedura postępowania w przypadku problemów wychowawczych

Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu na terenie szkoły czynu karalnego ściganego z urzędu

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

Procedura postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły

Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń samowolnie opuści świetlicę szkolną

Procedura postępowania z uczniami ze SPE w razie ewakuacji

Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole

Procedura współpracy z Policją Procedury – spis treści

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie

Podanie o przyjęcie do szkoły

 

podanie o przyjęcie do szkoły

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. DOMAŃSKIEGO W BYTOWIE

Drodzy Rodzice,

Od dnia 06.05.2019r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Domańskiego w Bytowie. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem.

SKM_C284e19042611020

Rekrutacja do 1 klasy 2019/2020


Regulamin rekrutacji uczniów klas I (1)

Zarządzenie

Karta zgłoszenia dla dzieci z obwodu

klauzula informacyjna dla rodziców

Oświadczenie

Wniosek dla dzieci spoza rejonu

Spis ulic należących do obwodów szkół