Category: Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych / nieprzyjętych do 1 klasy w roku szkolnym 2019/2020

Lista dzieci przyjętych do pierwszej klasy w roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie

 1. Abzar Ines
 2. Balińska Marta
 3. Bargański Oliwier
 4. Bochenek Filip Andrzej
 5. Bochenek Zuzanna Bogumiła
 6. Borzyszkowski Mikołaj Jan
 7. Bożek Anna Wiesława
 8. Bożek Wojciech
 9. Breske Oliwia Helena
 10. Bukowska Ola
 11. Cała Nadia
 12. Chmielecki Szymon
 13. Chrzan Maciej Nikodem
 14. Cylka Lena Teresa
 15. Czechowski Franciszek
 16. Dekoszczak-Rudnik Milena
 17. Dudek Lena Maria
 18. Fajto Ksawier
 19. Fenkanin Oskar Oliwier
 20. Fijałkowski Władysław
 21. Filosek Mateusz
 22. Fligiel Maja Brygida
 23. Gierszewska Julia
 24. Gliszczyński Bartosz Jan
 25. Gliszczyński Paweł
 26. Gospodarek Antoni Tymoteusz
 27. Górecka Wiktoria Marta
 28. Górna Hanna Elżbieta
 29. Graban Jan Tomasz
 30. Hoppe Agata Oliwia
 31. Jankowska Daria
 32. Jaworska Maja Elżbieta
 33. Jenczyk Zofia
 34. Kaszubowska Kaja Natasza
 35. Kaszubowski Michał
 36. Kreczmer Pola Maria
 37. Kryger Oliwier
 38. Kułakowska Zuzanna Helena
 39. Kuźnicki Adam Bogusław
 40. Lemańczyk Nikola Marcelina
 41. Lenz Aleksandra
 42. Lewański Tomasz Franciszek
 43. Lipska Lena
 44. Lublewski Kornel
 45. Ludziński Filip
 46. Łoza Oliwier
 47. Łyżwa Milena
 48. Maciejewski Jan
 49. Marciniak Karina Laura
 50. Marszałkowska Izabela
 51. Masłowski Kacper
 52. Megier Anna
 53. Miętki Michał Jan
 54. Miotk Mirella
 55. Mrozek Gliszczyński Jakub
 56. Murawska Zofia Anna
 57. Newlin-Łukowicz Julian
 58. Okroy Dawid
 59. Pacyno Martyna Magdalena
 60. Pilipczuk Zofia
 61. Piotrowska Zuzanna
 62. Pituch Maciej Stefan
 63. Porada Przemysław
 64. Prach Dagmara
 65. Pufelski Piotr Sławomir
 66. Rahn Antoni Jarosław
 67. Reschke Tomasz Aleksander
 68. Reszka Wiktoria
 69. Rogalski Mikołaj Kazimierz
 70. Rychter Krzysztof Karol
 71. Sadowski Wojciech Natan
 72. Seroka Pola Zofia
 73. Skorwider Malwina Kinga
 74. Sobisz Maciej
 75. Stężała Hanna
 76. Strojk Rayan
 77. Sułek Jakub
 78. Szewel Tina Bożena
 79. Szulc Cezary Leon
 80. Szutenberg Aleksandra
 81. Szymczyk Antonina Maria
 82. Tarnowski Jan Mirosław
 83. Tkacz Wojtek Łukasz
 84. Wensierska Amelia Helena
 85. Węsierski Szymon Marcin
 86. Zahl Robert
 87. Zembrowski Jakub Oliwier
 88. Żakowska Maja Ewa

 

 

 

Lista dzieci nieprzyjętych do pierwszej klasy w roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie

 1. Bielaszewska Karolina
 2. Brzościk Kacper Wojciech
 3. Fusiek Jakub
 4. Gałązka Małgorzata
 5. Gierszewski Oskar
 6. Gwiździel Aleksandra Anna
 7. Juszkiewicz Maja
 8. Koch Piotr Adam
 9. Łapiński Wiktor Antoni
 10. Orlikowska Karolina Gertruda
 11. Sitarczuk Zofia Barbara
 12. Sommerfeld Stanisław Jakub
 13. Szczerba Nikola Laura
 14. Szymlek Łukasz Jan
 15. Szyszło Marcel Nikodem

 

 

 

W dniach od 21.05 do 23.05.2019r. odbędzie się weryfikacja wniosków kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 przez Komisję Rekrutacyjną
(w postępowaniu uzupełniającym). Wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły w dniu 06.06.2019r. o godzinie 12:00.

Rekrutacja do 1 klasy 2019/2020


Regulamin rekrutacji uczniów klas I (1)

Zarządzenie

Karta zgłoszenia dla dzieci z obwodu

klauzula informacyjna dla rodziców

Oświadczenie

Wniosek dla dzieci spoza rejonu

Spis ulic należących do obwodów szkół

Procedura i harmonogram typowania  klas III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie, do przejścia od nowego roku szkolnego 2019/2020 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie

 

 I   Ilość klas do przeniesienia: klasy VI – 3 oraz klasy III – 0.

 II  Procedura typowania klas:

 1. Z  powyższej procedury są wyłączone klasy integracyjne oraz klasy, w których uczniowie rozpoczęli naukę w szkole jako dzieci sześcioletnie z dobrowolnego zapisu rodziców.
 2. Możliwe jest przejście  ucznia do SP nr 1  na podstawie indywidualnie złożonej ankiety przez rodzica.
 3. Możliwe jest przejście całej klasy na podstawie złożonych ankiet rodziców.  Ankiety rodziców ws  przeniesienia oddziału zostaną uwzględnione, gdy przeniesienie uczniów do SP1 zostanie wskazane w stosunku do wartości większej niż 50% wszystkich uczniów z oddziału klasowego. W tej sytuacji oddział ten zostanie wyłączony z procedury dalszego typowania, co oznacza iż zostanie automatycznie wskazany do przeniesienia do SP nr 1 w Bytowie.
 4. W przypadku wytypowania uczniów na podstawie pkt 2, klasy które pozostają w szkole mogą być zreorganizowane.
 5. Podczas konieczności przeprowadzenia typowania oddziałów do SP nr 1 w drodze losowania to:
 • przy typowaniu klas szóstych zostanie wylosowany jeden oddział, który pozostaje w SP nr 2 w Bytowie, pozostałe trzy oddziały przechodzą do SP nr 1 w Bytowie,
  • zostanie ono przeprowadzone w dniu 04 lutego 2019r. o godz. 16.00 w sali nr 46,
  • w losowaniu mogą brać udział trójki klasowe rodziców z klas objętych losowaniem,
  • dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia losowania złożoną z: wicedyrektorów szkoły, przewodniczącego Rady Rodziców, przewodniczącego Rady Szkoły i przedstawiciela wytypowanego przez Samorząd Uczniowski,
  • w czasie losowania obecny jest przedstawiciel organu prowadzącego (gminy) jako obserwator,
  •  wyniki losowania są podane do wiadomości publicznej poprzez e-dziennik i szkolną stronę internetową.
 1. W przypadku gdyby ilość uczniów/liczba klas zgłaszających chęć przejścia do SP nr 1 w Bytowie byłaby większa od zaproponowanej w uchwale Rady Miejskiej w Bytowie, wówczas przechodzą klasy z większą ilością chętnych do przejścia, w przypadku równej ilości uczniów chcących przejść do SP nr 1 klasy wytypowane będą przez  losowanie.
 2. W ankiecie rodzice/prawni opiekunowie zaznaczają tylko jedną odpowiedź.
 1. Ankiety są czytelnie podpisywane przez rodziców/prawnych opiekunów wraz z podaniem klasy do której uczęszcza dziecko i są przechowywane w dokumentacji szkolnej jako potwierdzenie stanowiska rodziców.

III. Harmonogram:

 • 04 grudnia 2018 r. spotkanie z rodzicami klas III o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w obecności przedstawiciela gminy: przedstawienie celu spotkania, dyskusja, rozdanie ankiet, pod którą czytelnie podpisują się rodzice wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko,
 • 06 grudnia 2018 r. spotkanie z rodzicami klas VI o godz. 16.30 w sali gimnastycznej w obecności przedstawiciela gminy: przedstawienie celu spotkania, dyskusja, rozdanie ankiet, pod którą czytelnie podpisują się rodzice wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko,
 • do 18 grudnia 2018 r. ostateczny termin zebrania przez wychowawców klas ankiet i przekazanie ich dyrektorowi szkoły,
 • do 21 grudnia 2018 r. analiza zebranych ankiet,
 • do 15 stycznia 2019 r. informacja dla rodziców nt. wyników z zebranych ankiet i przedstawienie opcji przenoszenia uczniów/klas (w porozumieniu z organem prowadzącym),
 • 04.lutego 2019 r. w sali nr 46 o godz. 16.00 odbędzie się losowanie jednego oddziału spośród klas szóstych, który pozostaje w SP nr 2 w Bytowie,
 • do 08 lutego 2019 r. ogłoszenie publiczne dotyczącej przejścia uczniów/klas do SP nr 1 w Bytowie.

 

 

 

Ulice z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 zatwierdzone Uchwałą Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutego 2017r.

1. Aleksandra Majkowskiego
2. Bursztynowa
3. Floriana Ceynowy
4. Franciszka Sędzickiego
5. Gdańska
6. Henryka Sienkiewicza
7. Jeziorna
8. Juliana Tuwima
9. Juliana Ursyna Niemcewicza
10. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
11. Kolonia Jeziorki
12. Konstantego I. Gałczyńskiego
13. Ks. Dr Bernarda Sychty
14. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego
15. Ks. Jerzego Popiełuszki
16. Leona Kruczkowskiego
17. Leopolda Staffa
18. Lucjana Szenwalda
19. Marii Dąbrowskiej
20. Michała Mostnika
21. Przemysłowa
22. Słoneczna
23. Stanisława Wyspiańskiego
24. Szczęśliwa
25. Św. Filipa Neri
26. Św. Krzysztofa
27. Wesoła
28. Władysława Broniewskiego
29. Xawerego Dunikowskiego
30. Zofii Nałkowskiej
31. Zwycięstwa32. Rzepnica:
- Bolesława Chrobrego
- Czerwonego Kapturka
- Fryderyka Chopina
- Gen. Ludwika Mierosławskiego
- Henryka Wieniawskiego
- Ignacego Jana Paderewskiego
- Jana III Sobieskiego
- Jana Styp-Rekowskiego
- Jasia I Małgosi
- Jaśminowa
 -Karola Szymanowskiego
 -Kazimierza Wielkiego
- Kopciuszka
 -Królewny Śnieżki
- Ks. Jerzego Popiełuszki
- Kubusia Puchatka
- Liliowa
- Magnolii
- Margaretki
- Różana
- Stanisława Moniuszki
- Stefana Batorego
- Szewczyka Dratewki
- Św. Huberta
- Św. Krzysztofa
- Św. Wojciecha
- Tulipanowa
- Władysława Jagiełły
- Władysława Łokietka
- Wrzosowa