Category: Rekrutacja

Rekrutacja rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja 2018/2019

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2018 roku trwają zapisy dzieci do klas I.

Do klas I w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6 – letnie ( urodzone w 2012 r.) – zgodnie z wolą rodziców:

- jeżeli dziecko w roku szkolnym 2017/2018 korzystało z wychowania przedszkolnego,

- albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Karta dla dzieci z obwodu

Wniosek dla dzieci spoza rejonu

Regulamin rekrutacji uczniów klas I

Zarządzenie nr 16 z dnia 25.01.2018r.

Protokół z analizy ankiet klas VI

Protokół analizy ankiet klas III

Procedura i harmonogram wytypowania klas III i klas VI

do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie w roku szkolnym 2017/2018

 

          I Ilość klas do przeniesienia: klasy III – 3;   klasy VI – 1

         II  Procedura wytypowania klas:

 1. Z  powyższej procedury są wyłączone klasy integracyjne.
 2. Możliwe jest przejście  ucznia do SP nr 1  na indywidualny wniosek rodzica.
 3. Możliwe jest przejście całej klasy na wniosek rodziców, wyrażony w ankiecie.  Wniosek rodziców ws przeniesienia oddziału zostanie uwzględniony, gdy przeniesienie uczniów do SP1 zostanie wskazane w stosunku do wartości większej niż 50% wszystkich uczniów z oddziału klasowego. W tej sytuacji oddział ten zostanie wyłączony z procedury dalszego typowania, co oznacza iż zostanie automatycznie wskazany do przeniesienia do SP nr 1 w Bytowie.
 4. W przypadku wytypowania uczniów na podstawie pkt 2, klasy które pozostają w szkole mogą być zreorganizowane.
 5. W przypadku gdy formą wytypowania uczniów do SP nr 1 w Bytowie będzie losowanie całych klas to:
 • zostanie ono przeprowadzone w dniu 13 lutego 2018r. o godz. 16.00 w sali nr 46,
 • w losowaniu mogą brać udział trójki klasowe rodziców z klas objętych losowaniem,
 • dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia losowania złożoną z: wicedyrektorów szkoły, przewodniczącego Rady Rodziców, przewodniczącego Rady Szkoły i przedstawiciela wytypowanego przez Samorząd Uczniowski,
 • w czasie losowania obecny jest przedstawiciel organu prowadzącego (gminy) jako obserwator,
 •  wyniki losowania są podane do wiadomości poprzez e-dziennik i szkolną stronę internetową.
 1. W przypadku gdy wskazana przez rodziców ilość oddziałów/ uczniów jest mniejsza niż wskazania uchwały Rady Miejskiej w Bytowie wówczas brakująca ilość oddziałów/uczniów zostanie wytypowana w drodze losowania.
 2. W przypadku gdyby ilość uczniów/liczba klas zgłaszających chęć przejścia do SP nr 1 w Bytowie byłaby większa od zaproponowanej w uchwale Rady Miejskiej w Bytowie, wówczas przechodzą klasy z większą ilością chętnych do przejścia, w przypadku równej ilości uczniów chcących przejść do SP nr 1 klasy wytypowane będą przez  losowanie.
 3. W ankiecie rodzice/prawni opiekunowie zaznaczają tylko jedną odpowiedź.
 4. Ankiety są czytelnie podpisywane przez rodziców/prawnych opiekunów wraz z podaniem klasy do której uczęszcza dziecko i są przechowywane w dokumentacji szkolnej jako potwierdzenie stanowiska rodziców.                                                                III. Harmonogram:
 • 05 grudnia spotkanie z rodzicami klas III (bez wyłączonej klasy integracyjnej IIIA) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej w obecności przedstawiciela gminy: przedstawienie celu spotkania, dyskusja, rozdanie ankiet, pod którymi czytelnie podpisują się rodzice wraz z podaniem klasy, do której uczęszcza dziecko,
 • 07 grudnia spotkanie z rodzicami klas VI (bez wyłączonej klasy integracyjnej VIB) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej w obecności przedstawiciela gminy: przedstawienie celu spotkania, dyskusja, rozdanie ankiet, pod którymi czytelnie podpisują się rodzice wraz z podaniem klasy, do której uczęszcza dziecko,
 • do 18 grudnia ostateczny termin zebrania przez wychowawców klas ankiet i przekazania ich dyrektorowi szkoły,
 • do 22 grudnia analiza zebranych ankiet,
 • do 15 stycznia 2018r. informacja dla rodziców nt. wyników ankiet i przedstawienie opcji przenoszenia uczniów/klas (w porozumieniu z organem prowadzącym),
 • do 28 lutego 2018 r. do godz.12.00 ogłoszenie publiczne dotyczącej przejścia uczniów/klas do SP nr 1 w Bytowie.

 

Ulice z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 zatwierdzone Uchwałą Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutego 2017r.

1. Aleksandra Majkowskiego
2. Bursztynowa
3. Floriana Ceynowy
4. Franciszka Sędzickiego
5. Gdańska
6. Henryka Sienkiewicza
7. Jeziorna
8. Juliana Tuwima
9. Juliana Ursyna Niemcewicza
10. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
11. Kolonia Jeziorki
12. Konstantego I. Gałczyńskiego
13. Ks. Dr Bernarda Sychty
14. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego
15. Ks. Jerzego Popiełuszki
16. Leona Kruczkowskiego
17. Leopolda Staffa
18. Lucjana Szenwalda
19. Marii Dąbrowskiej
20. Michała Mostnika
21. Przemysłowa
22. Słoneczna
23. Stanisława Wyspiańskiego
24. Szczęśliwa
25. Św. Filipa Neri
26. Św. Krzysztofa
27. Wesoła
28. Władysława Broniewskiego
29. Xawerego Dunikowskiego
30. Zofii Nałkowskiej
31. Zwycięstwa32. Rzepnica:
- Bolesława Chrobrego
- Czerwonego Kapturka
- Fryderyka Chopina
- Gen. Ludwika Mierosławskiego
- Henryka Wieniawskiego
- Ignacego Jana Paderewskiego
- Jana III Sobieskiego
- Jana Styp-Rekowskiego
- Jasia I Małgosi
- Jaśminowa
 -Karola Szymanowskiego
 -Kazimierza Wielkiego
- Kopciuszka
 -Królewny Śnieżki
- Ks. Jerzego Popiełuszki
- Kubusia Puchatka
- Liliowa
- Magnolii
- Margaretki
- Różana
- Stanisława Moniuszki
- Stefana Batorego
- Szewczyka Dratewki
- Św. Huberta
- Św. Krzysztofa
- Św. Wojciecha
- Tulipanowa
- Władysława Jagiełły
- Władysława Łokietka
- Wrzosowa