Category: Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 12 października o godz. 12.00 odbyły się w naszej szkole gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, wi-ce burmistrzowie Adam Leik i Andrzej Kraweczyński, wi-ce starosta Andrzej Marcinkowski, komendant Straży Pożarnej Lech Chrostowski, zastępca komendanta Policji  Tomasz Pawlak, przewodniczący Komisji  Oświaty Mieczysław Bachórz, prezes ZNP Witold Diug, przewodnicząca ZSZZ Solidarność Irena Kołakowska, oraz inni zaproszeni .
Po odsłuchaniu hymnu i obejrzeniu części artystycznej przygotowanej przez klasę IV c i II F głos zabrał Dyrektor Szkoły Jarosław Jakusz, powitał przybyłych gości i złożył życzenia z okazji Święta Nauczycieli. Następnie burmistrz Ryszard Sylka złożył życzenia oraz wręczył Nagrody Burmistrza. Po czym zostały wręczone Nagrody Dyrektora dla nauczycieli z naszej szkoły, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy opiekuńczo wychowawczej. Następnie przewodnicząca ZSZZ Solidarność wręczyła kwiaty nagrodzonym przez Burmistrza. Po uroczystościach goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Odwiedziliśmy Gniewino

My to mamy szczęście. Nasze kółko fotograficzne z duszą na ramieniu jechało na kolejny plener, tym razem do Gniewina. Dzień wcześniej pogoda była straszna. Ale w poniedziałek zaświeciło nam słońce i mogliśmy swobodnie fotografować. Widok z wieży na jezioro i zbiornik Żarnowiecki niesamowity. Poza tym różne atrakcje na terenie obiektu. Nic dziwnego że każdemu chciało się jeść. Po obiedzie zwiedziliśmy ośrodek sportowy w Gniewinie gdzie wcześniej przebywała drużyna Hiszpańska w trakcie Euro 2012. A następnie dodatkowy plener w lesie na trasie do domu. Zrobiliśmy mnóstwo fajnych fotek.

Dyskoteka Szkolna

25 października będziemy bawić się na pierwszej dyskotece w tym roku szkolnym. Wstęp 2 zł. Pieniążki przeznaczamy na działalność samorządu.

Miłej zabawy!

Wybory do samorządu szkolnego

28 września wybralismy nowy Samorząd Szkolny. Ze starej gwardii dalej z nami pracują: Kuba Zborowski i Kacper Gacek .

Nowi członkowie to:

Paulina Strzyżewska

Michał Wdowiak

Kinga Wirkus

Oskar Leik

Klaudia Ryś

Zosia Burnicka

Jesika Chełska

Opiekunami Samorządu Szkolnego nadal są: p. M. Trojańska i p. B. Żmuda Trzebiatowska

SPOTKANIE Z POLICJANTEM – „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Dnia 17.09.2012 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z panem policjantem- J. Juchniewiczem na temat: „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu udział wzięli wychowankowie świetlicy z klas I i II.
Pan Jarosław przeprowadził z dziećmi pogadankę o bezpieczeństwie na drodze, ulicy oraz podczas samotnego pobytu w domu. Dzieci przysłuchiwały się uważnie i były bardzo zaangażowane w spotkanie. Zadawały mnóstwo pytań i opowiadały różne historie związane z niebezpiecznym poruszaniem się na drodze.  Pod koniec spotkania wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali szkiełka odblaskowe.
Po spotkaniu odbył się konkurs wiedzy pod tytułem: „Bezpieczna droga do szkoły”.
 

WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU PLASTYCZNEGO „WAŻNE PRAWA MAŁYCH LUDZI”

Dnia 17.09. 2012 r. odbyło się wręczenie nagród uczniom z klas IV-VI naszej szkoły, którzy wzięli udział w międzynarodowym konkursie plastycznym „Ważne prawa małych ludzi” organizowanym przez Stowarzyszenie Lux Cordis z Luksemburga.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Dyrektora Szkoły podczas apelu.

Pokaz tańca

W dniu 14 września na holu głównym odbyły się pokazy tańca dla klas I – III i IV – VI. Pokazy przygotowała „Szkółka Tańca i Ruchu Fantazja” , która zaprasza na zajęcia taneczne. Szkółka oferuje naukę:

- tańców nowoczesnych ( hip hop, disco show )

- choreografii do muzyki

- animacji ruchowych

- podstaw tańców towarzyskich

- tańców ludowych

- tańce z gadżetami

- układy cheerlederskie, aerobik

- naukę gier i zabaw

- pokazy dla rodziców

* upominki za systematyczne uczęszczanie

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu na terenie szkoły i trwały 45 minut – koszt  30 zł za miesiąc

 

Umowa U2 z Lechią Gdańsk

Lechia uruchomiła pierwszy zamiejscowy oddział swojej akademii piłkarskiej. Powstał przy istniejącym od 10 lat klubie U2.

W Bytowie objętych szkoleniem będzie około 100 zawodników. Dyrektor Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk Tomasz Bocheński liczy, że dzięki zawiązaniu współpracy najlepsi piłkarze z Bytowa w przyszłości wybiegną na ekstraklasowe boiska w biało – zielonych koszulkach. Umowę pomiędzy Lechia a U2  Bytów oprócz T. Bocheńskiego podpisali jeden z założycieli U2 Cezary Kołakowski, prezes Grupy lotos S. A. Paweł Olechnowicz, która sponsoruje projekt „ Biało zielona przyszłość z Lotosem”, prezes akademii Bartosz Sarnowski oraz burmistrz Bytowa Ryszard Sylka.

 

`

Kolejny rok szkolny rozpoczęty

Dnia 3.09 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 , dla klas I- III o godz. 9.00, a dla klas IV – VI o godz. 10.00.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych : Burmistrz Miasta Bytów Ryszard Sylka, w-ce burmistrz Adam Leik, starosta Jacek Żmuda Trzebiatowski, przewodniczący Komisji  Oświaty Mieczysław Bachórz oraz ksiądz Bolesław Tyc.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez klasę III E. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego skrzydła szkoły. Mieszczą się w nim 4 sale lekcyjne dla uczniów klas I i stołówka.

 

Konkurs na stanowisko referenta

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent

 

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Ks. dr B. Domańskiego 13, 77-100 Bytów

 

1. Wymagania niezbędne (formalne) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008r.) określonych dla stanowisk urzędniczych:

 • · ma obywatelstwo polskie,
 • · ukończony 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • · nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • · stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • · cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • · posiada wykształcenie co najmniej średnie.

 

2. Wymagania dodatkowe pożądane:

 • · znajomość obsługi komputera w szczególności programu MS Office,
 • · znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • · samodzielność w działaniu
 • · kreatywność,
 • · dyspozycyjność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • · ewidencjonowanie korespondencji i jej dystrybucja do adresatów,
 • · sporządzanie dokumentacji szkolnej,
 • · obsługa programu SEKRETARIAT,
 • · przyjmowanie telefonów i faksów,
 • · obsługa ksero,
 • · wykonywanie innych czynności biurowych nie wymienionych w zakresie czynności, związanych z potrzebami zakładu pracy,

4. Wymagane dokumenty:

 • · list motywacyjny,
 • · CV,
 • · kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • · oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • · oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • · kopia dowodu osobistego,
 • · oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • · Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 29.08.2012r. osobiście bądź listownie w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy referent w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie” w godz. 8:00 – 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. ks. dr B. Domańskiego 13, 77-100 Bytów

6. Zasady rekrutacji :

 • · Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 • · Nabór na wolne stanowisko urzędnicze prowadzony będzie w dwóch etapach:

- etap 1- przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów,

- etap 2 – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

 • · O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • · Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie w siedzibie

SP – 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie.