Category: Rada Szkoły

Regulamin Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie

czytaj więcej… Regulamin Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie

Skład Rady Szkoły

 Skład Rady Szkoły na lata 2015-2018:

1.  Daniel Lorek

2. Renata Smorawska

3. Marek Radtke

4. Joanna Kowalik

5. Krzysztof Melchert

6. Sylwia Miotk

7. Alina Wolska

8. Przemysław Lemann

9. Izabela Metel

10. Alicja Bartosiewicz

Kadencja upływa w IX.2018 r.

Regulamin przyznawania nagrody na najlepszego ucznia w szkole.

Regulamin przyznawania nagrody dla najlepszego

ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie

1. Rada Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną funduje raz w roku nagrodę dla najlepszego ucznia w pionie klas IV – VI.

więcej… pobierz plik 2017 Regulamin przyznawania nagrody dla_najlepszego ucznia