Category: Świetlica

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.: „ NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA.”:

Komisja  konkursowa  w składzie: A.Bartosiewicz i K.Jażdżewska dnia 5.12.2018r. oceniła prace następująco:

I MIEJSCA:

Łukowicz Igor kl.Ic

Julian Durawa kl.IIc

Cysewski Dawid kl.IIIb

II MIEJSCA:

Błank Jakub kl.Ic

Tymosz Marta kl.IIc

Woźniak Robert kl.IIc

III MIEJSCA:

Olek Jan kl.Ic

Pacyno Marcelina kl.IId

Rybarczyk Paweł kl.IIIc

WYRÓŻNIENIA:

Kwasigroch Maja kl.IIIc, Kinga Malek kl.Ia, Kobus Paweł kl.Ia, Bielawa Jakub kl.Id.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za piękne prace, które przyozdobią choinkę szkolną na holu.

ORGANIZATORZY:

N-le świetlicy szkolnej

Szkolne Konkursy Plastyczne

Szkolny konkurs plastyczny pt.

Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas I, II i III.

Technika pracy dowolna – możliwość wykorzystania różnych materiałów.

Termin składania prac do dnia 04.12.2018r. w świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • nie dopuszcza się prac grupowych;
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • wielkość prac jest dowolna
 • praca powinna zawierać zawieszkę lub sznureczek do powieszenia ozdoby na choince
 • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą na karteczce doczepionej do ozdoby choinkowej;

Informacje dodatkowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych;
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 • Wykonane prace konkursowe będą wyeksponowane na szkolnej choince

 

Szkolny konkurs plastyczny pt.

Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas III i IV.

Technika pracy dowolna – możliwość wykorzystania różnych materiałów.

Termin składania prac do dnia 13.12.2018r. w świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • nie dopuszcza się prac grupowych;
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • praca powinna zawierać własnoręcznie zamieszczone życzenia świąteczne.
 • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą na dołączonej karteczce
 • Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na przekazanie wykonanej kartki świątecznej podopiecznym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  w Bytowie.

Informacje dodatkowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych;
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

 

Organizatorzy: świetlica szkolna.

ZBIÓRKA DLA „Burka i Kocurka”

III ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONIKA DLA ZWIERZĄT
W SŁUPSKU

Podopieczni schroniska będą wdzięczni za:

karmę dla psów i kotów

smycze, obroże, miski

koce, legowiska, zabawki

oraz inne rzeczy potrzebne dla zwierzaków.

Zbiórka odbędzie się w świetlicy szkolnej i potrwa

od 13.11 2018 r. do 16.11.2018 r.

do godziny 15:00.

Za pomoc i przekazane dary  wszystkim serdecznie dziękujemy! 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI pt. „ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA.”:

WYNIKI  SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI pt. „ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA.”:

Komisja dnia 5.11.2018r wyłoniła zwycięskie  prace konkursowe:

MIEJSCA I:

Marta Tymosz kl.IIc

Tymoteusz Rokicki kl.IId

Robert Wozniak klk.IIc

MIEJSCA II:

Igor Łukowicz kl.Ic

Dorian Nowociński kl.IIb

Kinga Malek kl.Ia

MIEJSCA III:

Julian Wnuk-Lipiński kl.Ia

Zuzanna Syldatk kl.Id

Ksawery Trzebiatowski kl.IIa

WYRÓŻNIENIA:

Lena Cała kl.IIc, Bartłomiej Majer kl.Id, Jan Olek kl.Ic, Sonia Tomaszewska kl.IId, Aleksander Grabowski kl.Ic, Paweł Kobus kl.Ia, Agata Karpińska kl.IIc, Amelia Zwara kl.IIc, Oskar Trzebiatowski kl.Ib, Nadia Szymczyk kl.IId, Lila Cichosz kl.Id, Róża Sylka kl.IIIc, Alicja Megier kl.Id, Hubert Bober kl.IIIc, Julia Pawlak kl.IIIc, Magdalena Lemann kl.IIc, Ola Stachlewicz kl.Id, Aleksander Tryba kl.Ic, Paweł Rybarczyk kl.IIIc, Milena Trzebiatowska kl.Ia, Julian Durawa kl.IIc.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na najbliższym Apelu szkolnym z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Gratulujemy!

Organizatorzy:

A.Gańska-Lipińska, K.Strojk   Współorganizatorzy:  A.Duda, K.Gliszczyńska-Węsierska, A.Czuba.

Spotkanie z puzonistką

Dnia 31.10.2018r. w świetlicy szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia przez Panią Magdalenę Czerwonkę – Puzonistkę Bytowskiej Orkiestry Dętej pt. „Moje hobby”. Pani Magdalena opowiedziała uczniom o swojej pasji do gry na puzonie. Przedstawiła wszystkie części instrumentu oraz zaprezentowała kilka utworów muzycznych. Dzieci z chęcią słuchały utworów pt. „Prywatki”, „Szara Piechota”, „Córka rybaka”. Uczniowie zadawali Pani Magdalenie wiele pytań związanych z jej pasją, na które chętnie odpowiadała. Wszystkich uczniów zachęcamy do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Warsztaty literackie z poetami Klubu Literackiego „Wers”

Warsztaty literackie z poetami Klubu Literackiego „Wers”

17.10.2018 roku w świetlicy szkolnej w ramach programu „Przez sztukę do serc” odbyły się 11-te warsztaty literackie z poetami Klubu Literackiego „Wers” z Bytowa pt.”Polska Niepodległa”. Było to wyjątkowe spotkanie z powodu uczczenia 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczciliśmy wraz z poetami, którzy gościli w naszej szkole A. Peplińską, J. Świderską, J. Juchniewiczem i  A. Waszkiewiczem, oraz gościnnie z uczniami kl. II d. Były również bukiety recytatorskie w wykonaniu uczniów: Natalii Pupka Lipińskiej, Kacpra Słomińskiego, Mariusza Owczarka, Zuzanny Jażdżewskiej i Julii Urbanowicz. Wspólnie z uczniami stworzyliśmy wiersz owoc naszych tegorocznych warsztatów literackich pt. „Polska Niepodległa”. Bardzo dziękujemy za tek mile spędzony czas.

Organizatorzy:

A.Gańska-Lipińska i n-le świetlicy szkolnej

Pasowanie na świetliczanina klas I

Dnia 16.10.2018 roku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na świetliczanina uczniów klas I uczęszczających na świetlicę szkolną. Dzieci uroczyście ślubowały przestrzegać regulaminu świetlicowego. Każdy uczeń po pasowaniu składał odcisk palca na wspólnie ustalonym regulaminie, dzieci otrzymały kolorowe kotyliony oraz zakładki do książek wykonane przez starszych kolegów.
Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek i bawiły się przy wesołej muzyce.
Organizatorzy:
Nauczyciele świetlicy szkolnej.

 

Spotkanie z policjantem pt. „ Bezpieczna droga do szkoły”:

Dnia 27.09.2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bytowie na temat „ Bezpiecznej drogi do szkoły”. W spotkaniu wzięli udział wychowankowie świetlicy szkolnej klas I-III. Pan policjant  J.Juchniewicz przeprowadził pogadankę z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, ulicy oraz w szkole. Pod koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od policjantów-magnesy z numerami alarmowymi.

Wychowawczynie świetlicy szkolnej

Konkurs dla klas I-III

CELE KONKURSU:

-popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Tematyka konkursu:

- „ Piękna Polska nasza cała-100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę w oczach dzieci” – interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.

Warunki uczestnictwa:

- udział w Konkursie mogą brać uczniowie SP nr 2 w Bytowie z klas I-III

I kategoria klasy I

II kategoria klasy II

III kategoria klasy III

- nie dopuszcza się prac grupowych,

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

- format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

- prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem , klasą na odwrocie pracy konkursowej,

Terminarz:

- prace należy składać w terminie do dnia 31.10.2018 r.do świetlicy szkolnej kl.I-II SP nr 2 w Bytowie

- decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora,

- efektem konkursu będzie wystawa prac na holu szkoły w listopadzie 2018 r.,

- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę,

- odbieranie prac będzie możliwe przez cały miesiąc styczeń 2019 r.

Nagrody:

-oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

- obrady Komisji odbędą się nie później niż do 5.11.2018 r.

- decyzje Komisji są ostateczne,

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły , nagrody i dyplomy będą wręczane uczestnikom na Apelu szkolnym

Informacje dodatkowe:

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

ORGANIZATORZY:

Katarzyna Strojk, Anna Gańska-Lipińska

 

SPOTKANIE Z PUZONISTKĄ

W dniu 24 maja 2018r. w świetlicy szkolnej mieliśmy zaszczyt gościć puzonistkę Bytowskiej Orkiestry Dętej Panią Magdalenę Czerwonkę  wraz z uczniem naszej szkoły Dominikiem Breske z kl.Vc. Wspólnymi siłami przeprowadzili zajęcia w świetlicy dla dzieci. Pani Magdalena  przedstawiła nam tradycje związane z łowiectwem, opowiedziała dużo ciekawych rzeczy o zwierzętach leśnych, a także przedstawiła ich fotografie. Pani Magda zagrała z Dominikiem sygnały myśliwskie dotyczące poszczególnych zwierząt. Na koniec uczeń zaprezentował swój strój i opowiedział nam jak należy zachować się podczas konkursów sygnałów i muzyki myśliwskiej. Bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia.

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej.