Category: Świetlica

SZKOLNY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ z okazji Dnia Ziemi dla klas I-II( 2 edycja)

REGULAMIN:

1. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest organizowany dla uczniów SP nr 2 w Bytowie klas I-II.

2. Celem konkursu jest krzewienie postaw i kultury ekologicznej i przyrodniczej uczniów.

3. Przewiduje się przygotowanie dwóch  rodzajów testów:

 • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I),
 • Poziom 2 dla edukacji wczesnoszkolnej(kl.II)

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 23 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

5. Testy konkursowe dla edukacji wczesnoszkolnej będą zawierały pytania z przyrody z podstawowymi elementami ekologii.

6. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy odbędzie się w dniu:

 • 24.04.2019 r. GODZ.11:00( BĘDZIE TRWAŁ 45 MIN+ 10 min.sprawy organizacyjne) w świetlicy szkolnej dla kl.I-II SP nr 2 w Bytowie.

 

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyłonienie 2 uczniów z klasy przez wychowawcę.

8.Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

9. Organizator zobowiązuje się ogłosić wyniki konkursu do 8.05.2019 r. na naszej szkolnej stronie internetowej sp2bytow.pl i świetlicy szkolnej klas I-II.

10.Dla zwycięzców są przewidziane nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

ORGANIZATOR: Katarzyna Strojk

Współorganizator: Anna Duda

 

Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

Jak dbamy o naszą planetę Ziemię?”

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów SPnr 2 w Bytowie klas I, II i III.

Technika  i format pracy dowolny – możliwość wykorzystania różnych materiałów.

Termin składania prac do dnia 15.04.2019r. w świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • nie dopuszcza się prac grupowych;
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • wielkość prac jest dowolna
 • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą (na odwrocie strony)

Informacje dodatkowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych;
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 • Wykonane prace konkursowe będą wyeksponowane na szkolnym holu

 

Organizator: Katarzyna Strojk , Współorganizator: Anna Duda

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

pt. „Twórczość Grzegorza Kasdepke w oczach dziecka.” –dla świetliczan kl.I-III.

Konkurs jest adresowany dla wychowanków świetlicy kl.I-III , a jego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wyobraźni i aktywności plastycznej. Honorowym patronatem konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty.

 • Format pracy : nie większy niż A3.Praca płaska.
 • Technika wykonania-dowolna
 • Każdy uczestnik może wykonać jedna pracę konkursową.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierająca: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, oraz tytuł książki G.Kasdepke, która była inspiracją do wykonania pracy.(drukowany zapis informacji.)
 • Prace należy składać do świetlicy szkolnej SP nr 2 w Bytowie  kl.I-III do 12.04.2019r.
 • Oceny prac biorących udział dokona komisja powołana przez koordynatora konkursu, kryteria oceny prac: estetyka i samodzielność wykonania pracy, kreatywność i pomysłowość.
 • Termin ogłoszenia wyników-14 maja 2019r poprzez publikacje nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły: www.sp89.pl i na naszej stronie internetowej szkoły www.sp2bytow.pl
 • Każda ze świetlic może dostarczyć maksymalnie 6 prac
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 

Koordynatorzy konkursu:

K.Strojk, A.Duda, M.Czerwonka,K.Gliszczyńska-Węsierska.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

W dniu 4.02.2019r. odbyło się w świetlicy klas I-II i gościnnie z klasą integracyjną Vc
Spotkanie z Podróżnikiem Robertem Dominiakiem – lekcja edukacyjna o zakątkach Bieguna
Północnego i krajach Skandynawskich. Wysłuchaliśmy ciekawych historii związanych z
podróżami pana Roberta po krajach nordyckich. Obejrzeliśmy wiele ciekawych zdjęć i
filmików. Pan R. Dominiak, prezes Stowarzyszenia Koła Polarnego, zachęcał nas również do
zainteresowania się tematyką polarną oraz aktywnego zaangażowania w promowanie krajów
polarnych w Polsce. Zaproponował utworzenie w naszej szkole Koła Polarnego.
Organizatorzy:
Anna Gańska-Lipińska , Katarzyna Strojk, Anna Duda.

 

BAL KARNAWAŁOWY W ŚWIETLICY KL.I-II

W dniu 24 stycznia 2019r. w świetlicy  szkolnej klas I-II odbył się coroczny

Bal karnawałowy dla świetliczan klas 1 i 2. Na 1 godz. lekcyjnej  był

poczęstunek ,a na drugiej bawiliśmy się w rytmie dziecięcych przebojów,

odbyły się również konkursy taneczne. Zwycięzcy otrzymali nagrody pocieszenia.

Organizatorzy:

Anna Duda, Katarzyna Strojk.

 

 

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego dla klas III i IV pt.”Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”: W dniu 14.12.2018r. komisja konkursowa w składzie M. Sobisz i Z. Jakubek oceniła prace plastyczne następująco:

I miejsce:

Kuba Jankowski kl. IIIa

II miejsce: 

Szymon Sylka kl. III b

Bryzek Amelia kl. III b

III miejsce:

Hubert Bober kl. III c

Wyróżnienie:

Zofia Loll kl. IIIa, Matylda Turzyńska kl. IIIb, Flis Oskar kl. IV c, Lena Lisińska kl. IIIb, Ariel Kuzio kl. IIIa.

Uczniowie wykonali przepięknie kartki świąteczne, które zostaną przekazane na szczytny cel dla pacjentów dla pacjentów ZOL – u w Bytowie. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w świetlicy szkolnej w środę dn. 19.12.2018 o godz. 11.00

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.: „ NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA.”:

Komisja  konkursowa  w składzie: A.Bartosiewicz i K.Jażdżewska dnia 5.12.2018r. oceniła prace następująco:

I MIEJSCA:

Łukowicz Igor kl.Ic

Julian Durawa kl.IIc

Cysewski Dawid kl.IIIb

II MIEJSCA:

Błank Jakub kl.Ic

Tymosz Marta kl.IIc

Woźniak Robert kl.IIc

III MIEJSCA:

Olek Jan kl.Ic

Pacyno Marcelina kl.IId

Rybarczyk Paweł kl.IIIc

WYRÓŻNIENIA:

Kwasigroch Maja kl.IIIc, Kinga Malek kl.Ia, Kobus Paweł kl.Ia, Bielawa Jakub kl.Id.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za piękne prace, które przyozdobią choinkę szkolną na holu.

ORGANIZATORZY:

N-le świetlicy szkolnej

Szkolne Konkursy Plastyczne

Szkolny konkurs plastyczny pt.

Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas I, II i III.

Technika pracy dowolna – możliwość wykorzystania różnych materiałów.

Termin składania prac do dnia 04.12.2018r. w świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • nie dopuszcza się prac grupowych;
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • wielkość prac jest dowolna
 • praca powinna zawierać zawieszkę lub sznureczek do powieszenia ozdoby na choince
 • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą na karteczce doczepionej do ozdoby choinkowej;

Informacje dodatkowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych;
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 • Wykonane prace konkursowe będą wyeksponowane na szkolnej choince

 

Szkolny konkurs plastyczny pt.

Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas III i IV.

Technika pracy dowolna – możliwość wykorzystania różnych materiałów.

Termin składania prac do dnia 13.12.2018r. w świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • nie dopuszcza się prac grupowych;
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • praca powinna zawierać własnoręcznie zamieszczone życzenia świąteczne.
 • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą na dołączonej karteczce
 • Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na przekazanie wykonanej kartki świątecznej podopiecznym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  w Bytowie.

Informacje dodatkowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych;
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

 

Organizatorzy: świetlica szkolna.

ZBIÓRKA DLA „Burka i Kocurka”

III ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONIKA DLA ZWIERZĄT
W SŁUPSKU

Podopieczni schroniska będą wdzięczni za:

karmę dla psów i kotów

smycze, obroże, miski

koce, legowiska, zabawki

oraz inne rzeczy potrzebne dla zwierzaków.

Zbiórka odbędzie się w świetlicy szkolnej i potrwa

od 13.11 2018 r. do 16.11.2018 r.

do godziny 15:00.

Za pomoc i przekazane dary  wszystkim serdecznie dziękujemy! 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI pt. „ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA.”:

WYNIKI  SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI pt. „ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA.”:

Komisja dnia 5.11.2018r wyłoniła zwycięskie  prace konkursowe:

MIEJSCA I:

Marta Tymosz kl.IIc

Tymoteusz Rokicki kl.IId

Robert Wozniak klk.IIc

MIEJSCA II:

Igor Łukowicz kl.Ic

Dorian Nowociński kl.IIb

Kinga Malek kl.Ia

MIEJSCA III:

Julian Wnuk-Lipiński kl.Ia

Zuzanna Syldatk kl.Id

Ksawery Trzebiatowski kl.IIa

WYRÓŻNIENIA:

Lena Cała kl.IIc, Bartłomiej Majer kl.Id, Jan Olek kl.Ic, Sonia Tomaszewska kl.IId, Aleksander Grabowski kl.Ic, Paweł Kobus kl.Ia, Agata Karpińska kl.IIc, Amelia Zwara kl.IIc, Oskar Trzebiatowski kl.Ib, Nadia Szymczyk kl.IId, Lila Cichosz kl.Id, Róża Sylka kl.IIIc, Alicja Megier kl.Id, Hubert Bober kl.IIIc, Julia Pawlak kl.IIIc, Magdalena Lemann kl.IIc, Ola Stachlewicz kl.Id, Aleksander Tryba kl.Ic, Paweł Rybarczyk kl.IIIc, Milena Trzebiatowska kl.Ia, Julian Durawa kl.IIc.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na najbliższym Apelu szkolnym z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Gratulujemy!

Organizatorzy:

A.Gańska-Lipińska, K.Strojk   Współorganizatorzy:  A.Duda, K.Gliszczyńska-Węsierska, A.Czuba.