Category: Świetlica

Szkolny Konkurs „Mam Talent”

SZKOLNY KONKURS  „ MAM  TALENT”:

 

Dnia 13 maja 2019r w naszej szkole odbył się  Szkolny konkurs „ Mam Talent”,  podczas którego uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności i pasje.  Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności uczniów, promowanie i odkrywanie nowych talentów, popularyzację działań artystycznych oraz propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Tego dnia każdy uczestnik miał na szkolnej scenie swoje „10 minut” sławy. W jury zasiadali uczniowie z klas starszych i nauczyciel:

 1. Hanna Bartosiewicz kl.VIII b
 2. Dawid Jereczek kl.VIII b
 3.  Nauczyciel :Anna Gańska -Lipińska

Przed liczną publicznością, złożoną z dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, swoje umiejętności i talent zaprezentowali:

 • Wiktoria Pobłocka kl.VII b (śpiew)
 • Julia Litwin kl.IIIb  (śpiew)
 • Suszko Szymon kl.VIIb ( gra na keyboardzie)
 • Bryzek Amelia kl.IIIb (neolina)
 • Kaszubowska Nina kl.IIa ( gra na keyboardzie + śpiew)
 • Lena Lisińska kl. IIIb (gra na keyboardzie +śpiew)
 • Windak Nina kl.Vf  (śpiew)
 • Sebastian Tarasiewicz (kl. III a) – taniec
 • Predel Maja kl.Ic (taniec)
 • Prach Wiktoria kl.VIII a ( śpiew)
 • Cieślińska Martyna , Rudnik Zofia , Cecot Maja kl.Vd (śpiew+ gitara)
 • Szulist Alan kl.Ib (sztuczki balonem)
 • Strojk Weronika kl.V (pokaz z kubeczkami)
 • Kerner Anna kl.V ( gitara)
 • Pietrzak Lilianna kl.V ( akrobatyka)
 • Olejniczak Julia kl.VI e (śpiew)
 • Klaman Klaudia kl.VIIIb (śpiew)
 • Malek Gracjan kl.IV ( klaskanie jedną reką)
 • Greinke Laura kl.VIII (taniec)
 • Werra Maria kl.Ib ( gimnastyka)

 

Jury i publiczność wielkimi brawami wyłoniła zwycięzców:

Nagroda specjalna dla Wiktorii Prach kl VIII. za wykonanie utworu z repertuaru Lady Gagi pt.: „ Shallow”

I miejsce – Laura Greinke kl.VIII  ( taniec)

II miejsce  ex aequo– Szymon Suszko kl.VII b (gra na keyboardzie) i Liliana Pietrzak kl.V (akrobatyka)

Pamiętajmy, że w każdym drzemie jakiś talent – trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować. 

Uroczyste wręczenie nagród  i dyplomów nastąpi na apelu szkolnym.

Organizatorzy: A.Gańska-Lipińska, K.Strojk, A.Duda, M.Czerwonka.

 

Zmiana terminu szkolnego konkursu „MAM TALENT” dla klas I-VIII

UWAGA!

Zmiana terminu szkolnego konkursu „MAM TALENT” dla klas I-VIII.

Konkurs „MAM TALENT” dla klas I-VIII został przełożony na dzień 12.06.2019r (środa)

na godz.10:00.

Organizatorzy

Spotkanie z pielęgniarką szkolną

 

 W dniu 30 maja 2019 r. w Świetlicy szkolnej  kl. I-II odbyło się spotkanie edukacyjne z  pielęgniarką szkolną  na temat : „ Zdrowie i zdrowe odżywianie się i higiena osobista.”
Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych. Pani pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy prawidłowo szczotkować zęby, jak należy się odżywiać aby być zdrowym, w jaki sposób zapobiegać infekcjom, jakie znaczenie dla naszych organizmów ma ruch i uprawianie sportu i  codzienne spożywanie owoców i warzyw. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pogadanki i zadawały pytania. Zdobyły wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.
Serdecznie dziękujemy pani Basi za podzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Wychowawczynie świetlicy: Katarzyna Strojk, Anna Duda, K.Gliszczyńska-Węsierska.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III Z OKAZJI DNIA ZIEMI pt. :„ Jak dbamy o naszą planetę Ziemię.?”

 

W dniu 22 maja 2019r komisja konkursowa w składzie: A.Gańska-Lipińska, E.Wójtowicz  oceniła prace konkursowe następująco:

I MIEJSCE

Sonia Tomaszewska kl.IId

II MIEJSCE

Maja Serafinowska kl.IIIa

III MIEJSCE

Robert Woźniak kl.IIc

Lena Pałasz kl.Ia

WYRÓŻNIENIA:

Igor  Popowicz kl.Ia

Maja Rychter kl.IId

Kinga Malek kl.Ia

Julita Lorek kl.IId

Zofia Loll kl.IIIa

Igor Łukowicz kl..Ic

 

Zwycięzcom i uczestnikom  serdecznie  gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie !  Dyplomy i nagrody laureatom zostaną wręczone na najbliższym Apelu szkolnym. Prace konkursowe są wyeksponowane na holu szkolnym.

Organizatorzy: Katarzyna Strojk,  Anna Duda, Magdalena Czerwonka.

SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT”

 

SZKOLNY  KONKURS

   „ MAM TALENT”

      dla kl.  I-VIII

Konkurs odbywa się w ramach Projektu „ Przez sztukę do serc.”

 

Cele konkursu:

•Popularyzacja działań artystycznych w szkole

•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego

•Rozwijanie kreatywności uczniów

•Rozwijanie zainteresowań

•Umożliwienie prezentacji swoich pasji

 

Postanowienia ogólne:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2.Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną, sportową (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, itp.).

3.Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019r. w Świetlicy szkolnej.

4. Chętni uczestnicy zgłaszają swój występ do świetlicy szkolnej

5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i

życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

7. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

8.Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe

formy teatralne.

9.W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem.

Akompaniament może być nagrany na płycie CD.

10. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, itp.) przed konkursem. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.

 

11.W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów,

tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

12.Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

13.Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.

14. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.

15. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5.

16.Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.

17.Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów.

O wyniku decyduje suma punktów.

18.Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.

19.Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu i publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły.

20.Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna.

21. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.

 

 

Zapraszamy do udziału w zabawie!

 

ORGANIZATORZY:         A.GAŃSKA-LIPIŃSKA, A.DUDA, K.STROJK, M.CZERWONKA.

Zmiany terminu konkursu

 

Informujemy, iż planowany termin konkursu plastycznego pt. „Jak dbamy o naszą planetę Ziemię?” zostaje przesunięty do 17 maja 2019r.

Natomiast konkurs wiedzy się nie odbędzie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Organizatorzy

SZKOLNY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ z okazji Dnia Ziemi dla klas I-II( 2 edycja)

REGULAMIN:

1. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest organizowany dla uczniów SP nr 2 w Bytowie klas I-II.

2. Celem konkursu jest krzewienie postaw i kultury ekologicznej i przyrodniczej uczniów.

3. Przewiduje się przygotowanie dwóch  rodzajów testów:

 • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I),
 • Poziom 2 dla edukacji wczesnoszkolnej(kl.II)

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 23 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

5. Testy konkursowe dla edukacji wczesnoszkolnej będą zawierały pytania z przyrody z podstawowymi elementami ekologii.

6. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy odbędzie się w dniu:

 • 24.04.2019 r. GODZ.11:00( BĘDZIE TRWAŁ 45 MIN+ 10 min.sprawy organizacyjne) w świetlicy szkolnej dla kl.I-II SP nr 2 w Bytowie.

 

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyłonienie 2 uczniów z klasy przez wychowawcę.

8.Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

9. Organizator zobowiązuje się ogłosić wyniki konkursu do 8.05.2019 r. na naszej szkolnej stronie internetowej sp2bytow.pl i świetlicy szkolnej klas I-II.

10.Dla zwycięzców są przewidziane nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

ORGANIZATOR: Katarzyna Strojk

Współorganizator: Anna Duda

 

Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

Jak dbamy o naszą planetę Ziemię?”

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów SPnr 2 w Bytowie klas I, II i III.

Technika  i format pracy dowolny – możliwość wykorzystania różnych materiałów.

Termin składania prac do dnia 15.04.2019r. w świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • nie dopuszcza się prac grupowych;
 • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • wielkość prac jest dowolna
 • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą (na odwrocie strony)

Informacje dodatkowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych;
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 • Wykonane prace konkursowe będą wyeksponowane na szkolnym holu

 

Organizator: Katarzyna Strojk , Współorganizator: Anna Duda

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

pt. „Twórczość Grzegorza Kasdepke w oczach dziecka.” –dla świetliczan kl.I-III.

Konkurs jest adresowany dla wychowanków świetlicy kl.I-III , a jego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wyobraźni i aktywności plastycznej. Honorowym patronatem konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty.

 • Format pracy : nie większy niż A3.Praca płaska.
 • Technika wykonania-dowolna
 • Każdy uczestnik może wykonać jedna pracę konkursową.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierająca: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, oraz tytuł książki G.Kasdepke, która była inspiracją do wykonania pracy.(drukowany zapis informacji.)
 • Prace należy składać do świetlicy szkolnej SP nr 2 w Bytowie  kl.I-III do 12.04.2019r.
 • Oceny prac biorących udział dokona komisja powołana przez koordynatora konkursu, kryteria oceny prac: estetyka i samodzielność wykonania pracy, kreatywność i pomysłowość.
 • Termin ogłoszenia wyników-14 maja 2019r poprzez publikacje nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły: www.sp89.pl i na naszej stronie internetowej szkoły www.sp2bytow.pl
 • Każda ze świetlic może dostarczyć maksymalnie 6 prac
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 

Koordynatorzy konkursu:

K.Strojk, A.Duda, M.Czerwonka,K.Gliszczyńska-Węsierska.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

W dniu 4.02.2019r. odbyło się w świetlicy klas I-II i gościnnie z klasą integracyjną Vc
Spotkanie z Podróżnikiem Robertem Dominiakiem – lekcja edukacyjna o zakątkach Bieguna
Północnego i krajach Skandynawskich. Wysłuchaliśmy ciekawych historii związanych z
podróżami pana Roberta po krajach nordyckich. Obejrzeliśmy wiele ciekawych zdjęć i
filmików. Pan R. Dominiak, prezes Stowarzyszenia Koła Polarnego, zachęcał nas również do
zainteresowania się tematyką polarną oraz aktywnego zaangażowania w promowanie krajów
polarnych w Polsce. Zaproponował utworzenie w naszej szkole Koła Polarnego.
Organizatorzy:
Anna Gańska-Lipińska , Katarzyna Strojk, Anna Duda.