Category: Świetlica

Pasowanie na świetliczanina klas I

Dnia 16.10.2018 roku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na świetliczanina uczniów klas I uczęszczających na świetlicę szkolną. Dzieci uroczyście ślubowały przestrzegać regulaminu świetlicowego. Każdy uczeń po pasowaniu składał odcisk palca na wspólnie ustalonym regulaminie, dzieci otrzymały kolorowe kotyliony oraz zakładki do książek wykonane przez starszych kolegów.
Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek i bawiły się przy wesołej muzyce.
Organizatorzy:
Nauczyciele świetlicy szkolnej.

 

Spotkanie z policjantem pt. „ Bezpieczna droga do szkoły”:

Dnia 27.09.2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bytowie na temat „ Bezpiecznej drogi do szkoły”. W spotkaniu wzięli udział wychowankowie świetlicy szkolnej klas I-III. Pan policjant  J.Juchniewicz przeprowadził pogadankę z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, ulicy oraz w szkole. Pod koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od policjantów-magnesy z numerami alarmowymi.

Wychowawczynie świetlicy szkolnej

Konkurs dla klas I-III

CELE KONKURSU:

-popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Tematyka konkursu:

- „ Piękna Polska nasza cała-100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę w oczach dzieci” – interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.

Warunki uczestnictwa:

- udział w Konkursie mogą brać uczniowie SP nr 2 w Bytowie z klas I-III

I kategoria klasy I

II kategoria klasy II

III kategoria klasy III

- nie dopuszcza się prac grupowych,

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

- format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

- prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem , klasą na odwrocie pracy konkursowej,

Terminarz:

- prace należy składać w terminie do dnia 31.10.2018 r.do świetlicy szkolnej kl.I-II SP nr 2 w Bytowie

- decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora,

- efektem konkursu będzie wystawa prac na holu szkoły w listopadzie 2018 r.,

- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę,

- odbieranie prac będzie możliwe przez cały miesiąc styczeń 2019 r.

Nagrody:

-oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

- obrady Komisji odbędą się nie później niż do 5.11.2018 r.

- decyzje Komisji są ostateczne,

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły , nagrody i dyplomy będą wręczane uczestnikom na Apelu szkolnym

Informacje dodatkowe:

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

ORGANIZATORZY:

Katarzyna Strojk, Anna Gańska-Lipińska

 

SPOTKANIE Z PUZONISTKĄ

W dniu 24 maja 2018r. w świetlicy szkolnej mieliśmy zaszczyt gościć puzonistkę Bytowskiej Orkiestry Dętej Panią Magdalenę Czerwonkę  wraz z uczniem naszej szkoły Dominikiem Breske z kl.Vc. Wspólnymi siłami przeprowadzili zajęcia w świetlicy dla dzieci. Pani Magdalena  przedstawiła nam tradycje związane z łowiectwem, opowiedziała dużo ciekawych rzeczy o zwierzętach leśnych, a także przedstawiła ich fotografie. Pani Magda zagrała z Dominikiem sygnały myśliwskie dotyczące poszczególnych zwierząt. Na koniec uczeń zaprezentował swój strój i opowiedział nam jak należy zachować się podczas konkursów sygnałów i muzyki myśliwskiej. Bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia.

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej.

INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ:

Dnia 15 maja 2018r. w świetlicy szkolnej uczniowie obejrzeli na żywo spektakl pt.: „ Piotruś Pan” z Teatru Maska w Rzeszowie. Spektakl  muzyczny z elementami tańca stworzony i wyreżyserowany przez A.Nowicką , laureatką nagrody za najlepszy spektakl w teatrach lalkowych w Łodzi. Spektakl trwał 90 min. i był emitowany na żywo, dzięki inicjatywie Telewizji Polskiej-Teatr internetowy dla szkół TVP i adresowany był  dla dzieci od lat 7. Była to wspaniała i niepowtarzalna możliwość uczestniczenia na żywo w wyjątkowym  spektaklu teatralnym. Mamy nadzieję ,że ta piękna inicjatywa Telewizji Polskiej w przyszłości będzie kontynuowana.

N-le świetlicy szkolnej i uczniowie.

TYDZIEŃ KONKURSÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Tydzień od 07.05. do 11.05.2018r. obfitował licznymi konkursami. W tych dniach odbyły się następujące konkursy:

 • „Papierowe motyle”
 • „Turniej gry w Chińczyka”
 • „Turniej układania budowli z klocków”
 • „Konkurs wiedzy 1 z 10”
 • „Konkurs skoków przez skakankę na boisku szkolnym”
 • „Szkolny konkurs „Mam Talent”, który był podsumowaniem całego tygodnia.

Dnia 11 maja w naszej szkole odbył się konkurs „ Mam Talent”,  podczas którego uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności i pasje.  Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności uczniów, promowanie i odkrywanie nowych talentów, popularyzację działań artystycznych oraz propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Tego dnia każdy uczestnik miał na szkolnej scenie swoje „5 minut” sławy. W jury zasiadali uczniowie z klas starszych:

 1. Hanna Treder kl.Ve
 2. Zuzanna Wolska kl.Ve
 3. Aleksander Stolc kl.Vc

Przed liczną publicznością, złożoną z dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, swoje umiejętności i talent zaprezentowali:

 • Maciej Sierosławski (kl. I b) – żonglerka piłką nożną
 • Oliwier Kania (kl. I b) – żonglerka piłką nożną
 • Julia Litwin i Amelia Bryzek (kl. II b) –  umiejętności wokalne (piosenka pt. „Zostań moją przyjaciółką”)
 • Julia Waśkowiak i Hanna Duda (kl. III d) – tresura chomika
 • Julia Waśkowiak i Hanna Duda (kl. III d)  – gimnastyka artystyczna
 • Patrycja Harasiuk (kl. III d) – piosenka pt. „Na głowie mam kaktusa”
 • Lena Lisińska (kl. II b) – piosenka „Spór kredek”
 • Władek Kowali –Petke (kl. II b) – tresura zwierząt
 • Sebastian Tarasiewicz (kl. II a) – taniec
 • Adela Chrzan, Nastka Okroy i Kinga Rzeszutek (kl. III f) – skakanie na skakance

Publiczność wielkimi brawami wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Oliwier Kania

II miejsce – Lena Lisińska

III miejsce – Sebastian Tarasiewicz

Pamiętajmy, że w każdym drzemie jakiś talent – trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na apelu szkolnym.

Organizatorzy: wychowawczynie świetlicy szkolnej.

 

 

 

Spotkanie edukacyjne z Panią pielęgniarką

W dniach 19 oraz 20 .04. 2018r. w świetlicach szkolnych odbyły się profilaktyczne spotkania edukacyjne z Panią pielęgniarką szkolną, tematem spotkań było promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.

Wychowawczynie: Zofia Jakubek,  Anna Gańska-Lipińska

Katarzyna Strojk, Anna Duda

 

 

Spotkanie z podróżnikiem

Dzień Ziemi Spotkanie z Podróżnikiem Robertem Dominiakiem – pt. „Ziemia Naszym Domem” 17.04.2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z podróżnikiem polarnym, panem Robertem Dominiakiem. Wysłuchaliśmy ciekawych historii związanych z podróżami pana Roberta po Stanach Zjednoczonych i krajach nordyckich. Obejrzeliśmy wiele ciekawych zdjęć i filmików. Była to okazja do przypomnienia zasad obowiązujących w parkach krajobrazowych w Polsce i na świecie, a także zachęta do troski o czystość naszej planety. Pan Dominiak, prezes Stowarzyszenia Koło Polarne, zachęcał nas również do zainteresowania się tematyką polarną oraz aktywnego zaangażowania w promowanie krajów polarnych w Polsce. Zaproponował utworzenie w naszej szkole Koła Polarnego.

Organizatorzy:

Zofia Jakubek

AnnaGańska-Lipińska

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIATECZNĄ

W dniach od 4.12.2017r-13.12.2017r. odbył się w świetlicy szkolnej klas I-II konkurs plastyczny pt.:  „ Najpiękniejsza  kartka świąteczna”. Technika wykonania prac była dowolna. Uczniowie klas I i II wykonali przepiękne kartki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Komisja wyłoniła 3 miejsca i wyróżnienia :

I miejsce:  Dorian Nowociński  kl.Ib

II miejsce: Noch Wiktoria kl.Ia

III miejsca: Julia Litwin kl.IIb i Pacyno Marcelina kl.Id

Wyróżnienia:

Robert Woźniak kl. Ic,  Julia Cyrzan kl. Ib,  Maja Rychter kl. Id, Mendela Antoni kl. Id .

Kartki zostaną przekazane  na szczytny cel-dla pacjentów ZOL-u w Bytowie.

Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone na najbliższym Apelu szkolnym. Gratulujemy!

ORGANIZATORZY:

Anna Duda, Katarzyna Strojk

IMG_8003 IMG_8002

SPOTKANIE Z PANIĄ Z NADLEŚNICTWA BYTÓW

„ Uczmy miłości do przyrody, uczmy

spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim,

podziwiać je i przestrzegajmy dzieci,

by tego piękna nie niszczyły.”

H.Zdzitowiecka

Od kilku lat w świetlicy szkolnej podejmujemy działania kształtujące nawyki ekologiczne u uczniów. W ramach współpracy z Nadleśnictwem w Bytowie po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie z panią leśnik-Hanną Bigus.

Spotkanie edukacyjne odbyło się 30.11.2017r. w świetlicy szkolnej z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę szkolną oraz gościnnie z kl.IIa. Tematem spotkania było m.in. : „ Pomaganie zwierzętom przetrwać zimę.”

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, kształtowanie postaw chroniących przyrodę  i zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt  leśnych w zimie. Uczniowie mieli okazję poznać informacje dotyczące pracy leśnika i służb leśnych, zagrożeń leśnych oraz sposobów ochrony lasów i obejrzeli prezentację  multimedialną o zwierzętach leśnych. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach i ich życiu w okresie zimowym. Wszyscy gorąco podziękowaliśmy za tak ciekawe spotkanie. Dzieci otrzymały upominki od Nadleśnictwa w Bytowie.

Wychowawczynie świetlicy szkolnej.

IMG_7818 IMG_7819 IMG_7820 IMG_7821 IMG_7822