Konto ucznia LIBRUS

Informacja dot. dostępu do konta Librus dla ucznia:
Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń ->Informacje -> Konto ucznia).
W tym miejscu widoczny jest również login ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

W przypadku problemów z wygenerowaniem haseł prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły tel: 598222732 bądź poprzez e-mail: sekretariat@sp2bytow.pl

Comments are closed.