MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY “Z kulturą mi do twarzy”

Uczniowie przebywający w świetlicy w roku szkolnym 2021 – 2022 w ramach innowacji pedagogicznej biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”
Cele projektu:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
O naszych działaniach będziemy informować na szkolnej stronie oraz FB szkolnym.
Swoim uczniom życzymy dużo kreatywności podczas realizacji projektu.
Koordynator projektu: Patrycja Dawidowska

Osoby wspomagające innowację: Anna Duda,  Magdalena Czerwonka

 

Z kulturą mi do twarzy PLAKAT 2021 PDF

Comments are closed.