SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-CZYTELNICZY

 

   SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-CZYTELNICZY

 pt. MOJA ULUBIONA LEKTURA SZKOLNA dla klas 1-3.

                                 Cel konkursu:

1.Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów.

2.Upowszechnianie nowości z literatury dziecięcej w społeczności szkolnej

3.Popularyzacja czytania jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu

 

4.Wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie edukacji czytelniczej.

 

5.Rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci, kształtowanie

wrażliwości oraz rozwijanie talentów i umiejętności plastycznych.

 

6.Umożliwienie prezentacji dziecięcej twórczości plastycznej szerszemu

kręgowi odbiorców.

                                                REGULAMIN:

 

I Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie.

 

II Każda praca musi być wykonana samodzielnie , mieć tylko jednego autora i  tytuł wybranej  lektury szkolnej dla klas 1-3, która najbardziej zapadła w „ pamięć” lub  „lubię do tej książki powracać.”

 

III Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną –ilustrację do ulubionej lektury , format A4 lub A3 ,  technika pracy dowolna.

 

IV Prace konkursowe podpisujemy imieniem i nazwiskiem, klasą, dostarczamy do świetlicy szkolnej (op.A.Duda) lub sali nr 15,16 (op.K.Strojk) do 31 maja 2022r.

 

V Prace Konkursowe oceni Komisja powołana przez Organizatora do 4 czerwca 2022r.

 

VI Ogłoszenie wyników odbędzie  się na stronie internetowej szkoły, nagrody i dyplomy przewidujemy dla laureatów miejsc 1,2 i 3.

 

VII Wystawa prac konkursowych będzie na holu szkoły klas 1-3.

 

                                                                                           ORGANIZATORZY:

 

                                                                       Katarzyna Strojk, Anna Duda, Maria Sobisz

Comments are closed.