I Szkolny Konkurs Recytatorski wierszy Jana Brzechwy

Zapraszamy chętnych uczniów z klas 1-3 do I Szkolnego Konkursu Recytatorskiego wierszy Jana Brzechwy. Konkurs odbędzie się w Bibliotece Szkolnej dnia 30 marca 2023r. o godz. 9.50.
Celem konkursu jest:
- zapoznanie i zainteresowanie uczniów twórczością Jana Brzechwy i literaturą,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji i kultury żywego słowa,
-motywowanie do występów publicznych,
- wspieranie działań twórczych,
-uczenie dzieci „zdrowej” rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły z klas 1-3,
-konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu z kanonu poezji dziecięcej Jana Brzechwy,
- z każdej klasy wychowawca wybiera 1 lub 2 reprezentantów, każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce konkursowej, którego czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut,
-prezentacje warto wzbogacić odpowiednim strojem/ lub rekwizytami,
-chec udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u wychowawcy klasy lub do P.M,Sobisz lub K.Strojk do dnia 17 marca 2023r.
Przebieg konkursu:
Konkurs przebiega w II etapach:
I etap- eliminacje klasowe:
- wychowawca typuje w wyniku eliminacji 1 lub 2 uczestników do kolejnego etapu do dnia 24 marca 2023r.
II etap – eliminacje szkolne: konkurs odbędzie się dnia 30 marca 2023r.w Bibliotece szkolnej SP2 w Bytowie o godz. 9.50.
Kryteria oceny:
Powołana komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- wyrazista i poprawną recytacja,
-interpretacja tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, strój itp.)
Nagrody: Laureaci I,II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie i nagrodę pocieszenia.
Organizatorzy: Katarzyna Strojk i Maria Sobisz.
Współpraca: wychowawcy klas 1-3 , Anna Duda.

Comments are closed.