EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w dniach

  • 14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja (środa) – egzamin z matematyki,
  • 16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.

W tym roku do egzaminu przystępuje 53 uczniów z 3 klas 8.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

 

 

Dni te są wolne od zajęć dydaktycznych.

Comments are closed.