Spotkanie z literackim klubem „WERS”

Dnia 29.11.2013r. w świetlicy szkolnej dla klas I-II odbyło się spotkanie z literackim klubem „Wers” pod hasłem: „Polska moja Ojczyzna” . Mieliśmy zaszczyt gościć takich poetów jak: p. Genowefę Gańską, p. Wandę Majewicz Kulon, p. Wacława Pomorskiego, p. Andrzeja Szczepanika.

Poeci prezentowali swoją twórczość oraz słuchali swych wierszy recytowanych przez wychowanków świetlicy szkolnej.

Pod koniec spotkania uczestnicy ułożyli przy pomocy poetów wiersz o Ojczyźnie. Nie obyło się bez autografów, wspólnych zdjęć i pytań.

Comments are closed.