Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Skład  Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 28.09.2017 r. na spotkaniu rodziców została wybrana nowa Rada Rodziców. W skład rady wchodzą Miotk Sylwia – przewodnicząca, Chmielecki Paweł – zastępca przewodniczącego, Metel Izabela – sekretarz. Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie z poprzedniego roku oraz został przedstawiony kalendarz roku szkolnego i nowe programy wchodzące w życie w tym roku szkolnym.

Comments are closed.