OGÓLNOPOLSKA AKCJA MASOWEGO CZYTANIA POD HASŁEM ,,JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”

Organizatorem w/w akcji jest ,,Biblioteka w szkole”. Celem jest wspólne czytanie i ustalenie rekordu czytania w jednym miejscu i o ustalonej porze w szkole i w całej Polsce.
W naszej szkole czytelnicy, a zarazem słuchacze zebrali się w świetlicy szkolnej klas III – VI 10 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w liczbie 121 osób. Byli to czytelnicy, głównie z klas I i kilku uczniów klas:IV, V oraz VI.
Wysłuchali czytanej książki p.t. ,,Królewna Śnieżka” Walta Disney a. Czytano ją w trakcie przedstawienia teatrzyku kukiełkowego, wystawionego przez ,,szkolnych aktorów” ze świetlicy szkolnej z klas II-III.
W drugiej edycji czytania o godzinie 12.00 ponownie czytelnicy z klas I i II wysłuchali w/w formie teatrzyku kukiełkowego czytanej książki p.t. ,,Dobre są spółki” Walta Disney a w liczbie 79 osób. Łącznie liczba zebranych czytelników w tym dniu wyniosła 200 osób.
Organizatorzy:
nauczyciel biblioteki szkolnej
Elżbieta Wójtowicz
świetlica szkolna
Anna Gańska-Lipińska

Comments are closed.