Konkurs Recytatorski

30 marca 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Śladami bytowskich poetów. Jego celem było zapoznanie uczniów z poetyckim dorobkiem lokalnych literatów, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz poszerzenie kręgu zainteresowań uczestników o tematykę lokalnego patriotyzmu poprzez poszukiwanie i docenienie wartościowej literatury.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów – reprezentantów każdej z klas IV – VI. W komisji zasiedli poeci, których wiersze recytowali uczniowie. Była to doskonała okazja do poznania i obcowania z osobami, które odpowiadają za kondycję naszej lokalnej literatury. Genowefa Gańska, Andrzej Szczepanik i Jarosław Juchniewicz przeczytali swoje wiersze oraz wysłuchali recytacji uczestników konkursu, których nagrodzili własnymi tomikami, tomem zbiorowym bytowskich poetów oraz innymi publikacjami dla dzieci. Jury postanowiło wyróżnić Jana Dułaka oraz Maksymiliana Turzyńskiego. III miejsce przyznano Karolinie Spierewce, II – Wiktorii Skonecznej, za najlepszego spośród szkolnych recytatorów uznano Piotra Świstaka.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że wśród nich znajdą się osoby, które podążą śladami bytowskich poetów.

Organizatorzy:

Hanna Zwara

Elżbieta Wójtowicz

Comments are closed.