Spotkania z rzeźbiarzem

W roku szkolnym 2016/2017 w II semestrze uczniowie na lekcjach j. kaszubskiego spotykali się cyklicznie z bytowskim rzeźbiarzem p. Piotrem Janke. Na początku p. Piotr opowiedział o sobie i o swojej pasji jaką jest rzeźbiarstwo. Dzieci zapoznały się z różnymi technikami i sposobami rzeźbienia. Później uczniowie sami próbowali swoich sił – rzeźbili w mydle, lepili w glinie. Pod okiem rzeźbiarza powstały bardzo ładne i ciekawe prace. Zajęcia były interesujące i bardzo podobały się dzieciom.

Comments are closed.