Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI
W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I Podręcznik

„Świat fizyki” ( B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, D. Szot – Gawlik, M. Godlewska ) – wyd. WSIP

II Nr dopuszczenia MEN: 821/1/2017

Nauczyciel fizyki – Agnieszka Jaworska

PZO SP

Comments are closed.