Procedura i harmonogram typowania  klas III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie, do przejścia od nowego roku szkolnego 2019/2020 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie

 

 I   Ilość klas do przeniesienia: klasy VI – 3 oraz klasy III – 0.

 II  Procedura typowania klas:

 1. Z  powyższej procedury są wyłączone klasy integracyjne oraz klasy, w których uczniowie rozpoczęli naukę w szkole jako dzieci sześcioletnie z dobrowolnego zapisu rodziców.
 2. Możliwe jest przejście  ucznia do SP nr 1  na podstawie indywidualnie złożonej ankiety przez rodzica.
 3. Możliwe jest przejście całej klasy na podstawie złożonych ankiet rodziców.  Ankiety rodziców ws  przeniesienia oddziału zostaną uwzględnione, gdy przeniesienie uczniów do SP1 zostanie wskazane w stosunku do wartości większej niż 50% wszystkich uczniów z oddziału klasowego. W tej sytuacji oddział ten zostanie wyłączony z procedury dalszego typowania, co oznacza iż zostanie automatycznie wskazany do przeniesienia do SP nr 1 w Bytowie.
 4. W przypadku wytypowania uczniów na podstawie pkt 2, klasy które pozostają w szkole mogą być zreorganizowane.
 5. Podczas konieczności przeprowadzenia typowania oddziałów do SP nr 1 w drodze losowania to:
 • przy typowaniu klas szóstych zostanie wylosowany jeden oddział, który pozostaje w SP nr 2 w Bytowie, pozostałe trzy oddziały przechodzą do SP nr 1 w Bytowie,
  • zostanie ono przeprowadzone w dniu 04 lutego 2019r. o godz. 16.00 w sali nr 46,
  • w losowaniu mogą brać udział trójki klasowe rodziców z klas objętych losowaniem,
  • dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia losowania złożoną z: wicedyrektorów szkoły, przewodniczącego Rady Rodziców, przewodniczącego Rady Szkoły i przedstawiciela wytypowanego przez Samorząd Uczniowski,
  • w czasie losowania obecny jest przedstawiciel organu prowadzącego (gminy) jako obserwator,
  •  wyniki losowania są podane do wiadomości publicznej poprzez e-dziennik i szkolną stronę internetową.
 1. W przypadku gdyby ilość uczniów/liczba klas zgłaszających chęć przejścia do SP nr 1 w Bytowie byłaby większa od zaproponowanej w uchwale Rady Miejskiej w Bytowie, wówczas przechodzą klasy z większą ilością chętnych do przejścia, w przypadku równej ilości uczniów chcących przejść do SP nr 1 klasy wytypowane będą przez  losowanie.
 2. W ankiecie rodzice/prawni opiekunowie zaznaczają tylko jedną odpowiedź.
 1. Ankiety są czytelnie podpisywane przez rodziców/prawnych opiekunów wraz z podaniem klasy do której uczęszcza dziecko i są przechowywane w dokumentacji szkolnej jako potwierdzenie stanowiska rodziców.

III. Harmonogram:

 • 04 grudnia 2018 r. spotkanie z rodzicami klas III o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w obecności przedstawiciela gminy: przedstawienie celu spotkania, dyskusja, rozdanie ankiet, pod którą czytelnie podpisują się rodzice wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko,
 • 06 grudnia 2018 r. spotkanie z rodzicami klas VI o godz. 16.30 w sali gimnastycznej w obecności przedstawiciela gminy: przedstawienie celu spotkania, dyskusja, rozdanie ankiet, pod którą czytelnie podpisują się rodzice wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko,
 • do 18 grudnia 2018 r. ostateczny termin zebrania przez wychowawców klas ankiet i przekazanie ich dyrektorowi szkoły,
 • do 21 grudnia 2018 r. analiza zebranych ankiet,
 • do 15 stycznia 2019 r. informacja dla rodziców nt. wyników z zebranych ankiet i przedstawienie opcji przenoszenia uczniów/klas (w porozumieniu z organem prowadzącym),
 • 04.lutego 2019 r. w sali nr 46 o godz. 16.00 odbędzie się losowanie jednego oddziału spośród klas szóstych, który pozostaje w SP nr 2 w Bytowie,
 • do 08 lutego 2019 r. ogłoszenie publiczne dotyczącej przejścia uczniów/klas do SP nr 1 w Bytowie.

 

 

 

Ulice z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 zatwierdzone Uchwałą Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutego 2017r.

1. Aleksandra Majkowskiego
2. Bursztynowa
3. Floriana Ceynowy
4. Franciszka Sędzickiego
5. Gdańska
6. Henryka Sienkiewicza
7. Jeziorna
8. Juliana Tuwima
9. Juliana Ursyna Niemcewicza
10. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
11. Kolonia Jeziorki
12. Konstantego I. Gałczyńskiego
13. Ks. Dr Bernarda Sychty
14. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego
15. Ks. Jerzego Popiełuszki
16. Leona Kruczkowskiego
17. Leopolda Staffa
18. Lucjana Szenwalda
19. Marii Dąbrowskiej
20. Michała Mostnika
21. Przemysłowa
22. Słoneczna
23. Stanisława Wyspiańskiego
24. Szczęśliwa
25. Św. Filipa Neri
26. Św. Krzysztofa
27. Wesoła
28. Władysława Broniewskiego
29. Xawerego Dunikowskiego
30. Zofii Nałkowskiej
31. Zwycięstwa32. Rzepnica:
- Bolesława Chrobrego
- Czerwonego Kapturka
- Fryderyka Chopina
- Gen. Ludwika Mierosławskiego
- Henryka Wieniawskiego
- Ignacego Jana Paderewskiego
- Jana III Sobieskiego
- Jana Styp-Rekowskiego
- Jasia I Małgosi
- Jaśminowa
 -Karola Szymanowskiego
 -Kazimierza Wielkiego
- Kopciuszka
 -Królewny Śnieżki
- Ks. Jerzego Popiełuszki
- Kubusia Puchatka
- Liliowa
- Magnolii
- Margaretki
- Różana
- Stanisława Moniuszki
- Stefana Batorego
- Szewczyka Dratewki
- Św. Huberta
- Św. Krzysztofa
- Św. Wojciecha
- Tulipanowa
- Władysława Jagiełły
- Władysława Łokietka
- Wrzosowa

 

Comments are closed.