Ważna informacja dla rodziców 8 klas

Zbiórka uczniów klas 8 w dniach egzaminu tj. 15, 16, 17 kwietnia bieżącego roku o godzinie 8:15 w holu głównym SP 2 Bytów przy wyznaczonych miejscach. Uczniowie powinni posiadać legitymację szkolną, czarny długopis, a 16 kwietnia na egzaminie z matematyki, dodatkowo linijkę. Proszę przypomnieć aby uczniowie nie wnosili na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych bądź innych urządzeń telekomunikacyjnych. Wejście na salę z wyżej wymienionymi urządzeniami będzie skutkowało unieważnieniem egzaminu.

Dyrektor szkoły, Jarosław Jakusz

Comments are closed.