SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT”

 

SZKOLNY  KONKURS

   „ MAM TALENT”

      dla kl.  I-VIII

Konkurs odbywa się w ramach Projektu „ Przez sztukę do serc.”

 

Cele konkursu:

•Popularyzacja działań artystycznych w szkole

•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego

•Rozwijanie kreatywności uczniów

•Rozwijanie zainteresowań

•Umożliwienie prezentacji swoich pasji

 

Postanowienia ogólne:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2.Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną, sportową (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, itp.).

3.Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019r. w Świetlicy szkolnej.

4. Chętni uczestnicy zgłaszają swój występ do świetlicy szkolnej

5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i

życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

7. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

8.Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe

formy teatralne.

9.W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem.

Akompaniament może być nagrany na płycie CD.

10. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, itp.) przed konkursem. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.

 

11.W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów,

tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

12.Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

13.Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.

14. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.

15. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5.

16.Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.

17.Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów.

O wyniku decyduje suma punktów.

18.Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.

19.Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu i publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły.

20.Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna.

21. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.

 

 

Zapraszamy do udziału w zabawie!

 

ORGANIZATORZY:         A.GAŃSKA-LIPIŃSKA, A.DUDA, K.STROJK, M.CZERWONKA.

Comments are closed.