Zaproszenie na spotkanie

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.09.2019r. o godzinie 16:00 na holu głównym szkoły (przed wywiadówką). Spotkanie jest organizowane przez MOPS w Bytowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bytowie i dotyczy realizowanego projektu pn. „Razem przeciw przemocy – wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy”.
Projekt ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminę Bytów.

Serdecznie zapraszamy,

Dyrektor SP nr 2 w Bytowie wraz z pracownikami MOPS

Comments are closed.