Rada Rodziców

 

W dniu 26.09.2019r. odbyło się zebranie rady rodziców.
Dyrektor  poruszył sprawy bieżące szkoły oraz została wybrana nowa rada rodziców. W jej skład, większością głosów weszli:
- Miotk Sylwia (przewodnicząca)
- Maszluch Mirosław (zastępca)
- Metel Izabela (sekretarz)

Comments are closed.