Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku

 

W dniu 14 października 2019 r. w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się Wojewódzka Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas tej uroczystości zostały wręczone przez p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Bielang nagrody dla najlepszych i wyróżnionych nauczycieli z całego Województwa Pomorskiego. Nauczyciele otrzymali nagrody  i podziękowania za szczególne osiągnięcia w swojej codziennej pracy na rzecz kształcenia, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, a także za doskonalenie oraz rozwój systemu edukacji, jak również za promocję Województwa Pomorskiego na konkursach, turniejach krajowych i międzynarodowych.

Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku zaprosił po odbiór tej nagrody nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie Jerzego Saldata. Nauczyciel Jerzy Saldat jest wieloletnim stażem nauczycielem, jak również założycielem klubu badmintonowego w naszym mieście oraz aktywnie udziela się swoją pracą na rzecz szkoły, naszego miasta i powiatu oraz promuje nasze województwo w całym kraju.

Jak mówi nagrodzony Jerzy Saldat, iż w dzisiejszym czasie niezwykle cenne jest to, że nauczyciel stara się i musi bardzo angażować się w budowanie dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami, relacji opartych na fundamencie wzajemnego zaufania, szczerości i szacunku, a także prawdziwej troski naszych uczniów oraz być dla nich autorytetem i przewodnikiem do sukcesu każdego ucznia. Myślę, że jako nauczyciel i wychowawca spełniam dobrze swoją rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży a dowodem może być to, iż otrzymałem taką nagrodę po raz drugi w swojej karierze zawodowej.

 

Zdjęcie 1

Jerzy Saldat z nagrodą na uroczystości w Gdańsku.

Zdjęcie 2

Jerzy Saldat odbiera nagrodę z rąk Pani Małgorzaty Bielang p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku

 

Zdjęcie 3

p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku Pani Małgorzaty Bielang wraz z nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie Jerzym Saldat.

 

Comments are closed.