Pasowanie na świetliczanina

 

Uczniowie klas I brali udział w uroczystości Pasowania na Świetliczanina. Podczas uroczystości odśpiewali poznane piosenki oraz poznali zasady zachowania się w świetlicy. Następnie każdy uczeń został pasowany przez wychowawczynie świetlicy specjalnym ołówkiem. Po uroczystym pasowaniu uczniowie palcem zamoczonym w farbie przyrzekli przestrzegać  ustalonego regulaminu, aby czas spędzany w świetlicy był dla niech zawsze bezpieczny i przyjemny.  Na pamiątkę pierwszoklasiści otrzymali zakładki do książek przygotowane przez starszych uczniów uczęszczających do świetlicy. Na zakończenie uroczystości  wszystkie dzieci  bawiły się przy wesołej muzyce.

Comments are closed.