Statut

 

Podstawy prawne

Ustawa z dn. 7.09.1991r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; Dz. U. z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz 1998r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 96)

sp-nr-2-bytowie-tekst-ujednolicony

 

Dodaj komentarz