Rok szkolny

 

L.p.

Tematyka

Termin

 

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

03.09.2018r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkołyNagłośnienie K. Melchert

Hymn D. Rekowska, chór

Poczet flagowy S. Brucki

Kl. I – III godz. 8.30 

KL. IV-VIII godz. 9.30

 

2

Zebranie z rodzicami; wybory trójek klasowych, sprawy organizacyjne, ubezpieczenie, reg. wypożyczeń podręczników, PSO, zapoznanie ze statutem szkoły itp.

11. 09.2018r.

(wtorek)

13.09.2018r.

(czwartek)

kl. I – III 

kl. IV – VIII

Godz.17.00 – spotkania z wychowawcami 

Godz.18.00 – 19.00 dyżury nauczycieli przedmiotowych

3

Akcja „Sprzątanie świata”

21.09.2018r.

(piątek)

Koordynator – B. Żmuda-TrzebiatowskaNauczyciele kl. III – IV W/g harmonogramu i uzgodnień z urzędem miejskim 

4

Wybory szkolnej Rady Rodziców

26.09.2018r

(środa).

Dyrektor szkoły Godz. 17.00 sala 46

5

Wybory przewodniczącego i członków Samorządu Uczniowskiego

do 28.09.2018r.

(piątek)

Maja Eliasz i Renata Smorawska Biorą udział wszyscy nauczyciele i uczniowie

6

Apel z okazji posadzenia „Dębu Niepodległości” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

05.10.2018r.

(piątek)

Wicedyrektor, dyrektor szkoły Godz. 11.00

7

Ślubowanie klas I

12.10.2018r.

(piątek)

Wychowawcy kl. INagłośnienie K. Melchert Godz. 12.00 

8

Dzień wolny 

01.11.2018r.

CZWARTEK

9

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych(I dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

02.11.2018r.

PIĄTEK

Świetlica pracuje bez zmian

10

Wieczornica z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

09.11.2018r.

PIĄTEK

Godz. 17.30

11

Dzień wolny

11.11.2018r.

NIEDZIELA

12

Egzamin próbny ósmoklasistów

11/12. 2018r.

Wicedyrektor M.Radtke

13

 ,,Dzień otwarty’’  dla rodziców kl. I – III 

04.12.2018r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – III  Godz. 17.00-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg potrzeb i uznania wychowawcy

14

,,Dzień otwarty’’ dla rodziców kl. IV-VIII

06.12.2018r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. IV-VIII- uzupełnienie ocen w dziennikach do 5.12. godz.15.00  17.00 – 18.00 dyżury nauczycieli dla rodziców- spotkania wychowawców z rodzicami             ( wg uznania wychowawcy do godz.17.00)

15

Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną, naganą oceną z zachowania    - termin ostateczny

21.12.2018r.

(piątek)

 Wychowawcy klas

16

Zimowa  przerwa świąteczna 

23-31.12.2018r.

Dyżury nauczycieli w dniach 27-28 i 31.12.2018r.na świetlicy wg ustalonego harmonogramu

17

Dzień wolny

06.01.2019r.

NIEDZIELA

18

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i ocenach z zachowania

21.01.2019r.

(poniedziałek)

Wychowawcy klas

19

Wywiadówka dla rodzicówKl.  I – III

 

Kl.  IV-VIII

05.02.2019r.

(wtorek)

07.02.2019r.

(czwartek)

Wychowawcy klas 

Wychowawcy klas

Godz.17.00 spotkanie rodziców z wychowawcą17.45 – 18.45 dyżury nauczycieli dla rodziców

 

Godz.17.00 spotkanie rodziców z wychow.

17.45 – 18.45 dyżury nauczycieli dla rodziców

20

Apele podsumowujące I półrocze 

Kl.  I – III

Kl. IV- VIII

08.02.2019r.

(piątek)

godz.11.50

godz.10.55

Dyrektor szkołySamorząd Szkolny

21

Koniec I semestru

31.01.2019r.

(czwartek)

22

Ferie zimowe

 

11-22.02.2019r.

23

Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów

02.03.2019r.

(sobota)

Dyrekcja szkołyNauczyciele I-III, biblioteki i świetlicy, pedagog, psycholog i logopeda

24

Rekolekcje wielkopostne(II-IV dzień wolny od zajęć dydaktycznych)  kwiecień 2019r Dyrekcja szkołyProboszcz K. Szary

Nauczyciele kl. I – VIII

Nauczyciele religii

Harmonogram ustalony we współpracy z proboszczem parafii pw. św. Filipa Neri w BytowieŚwietlica pracuje bez zmian.

25

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY(V-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 15-17.04.2019 (poniedziałek, wtorek, środa)Dyrektor szkoły, wicedyrektor

26

Wiosenna przerwa świąteczna

18 -23.04.2019r.

Dyżury nauczycieli w dniach 18-19.04 i 23.04.2019 r. na świetlicy wg ustalonego harmonogramu.

27

Dzień wolny 

01.05.2019r.

(środa)

28

VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

02.05.2019r.

(czwartek)

Dyżury nauczycieli w dniach na świetlicy wg ustalonego harmonogramu.

29

Dzień wolny 

03.05.2019r.

(piątek)

30

 ,,Dzień otwarty’’ dla rodziców kl. I – III 

 

14.05.2019r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – III Godz.17.00-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – III  wg uznania wychowawcy

31

 ,,Dzień otwarty’’ dla rodziców kl. IV-VIII 

 

16.05.2019r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. IV-VIII  17.00-18.00 dyżury nauczycieli dla rodziców- spotkania wychowawców z rodzicami             (wg uznania wychowawcy przed godz.17.00)

32

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania

10.05.2019r.

Wychowawcy klas

33

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocen rocznych i ocenach z zachowania

31.05.2019r.

(czwartek)

Wychowawcy klas

34

Dzień wolny

20.06.2019r.

Boże Ciało

CZWARTEK

35

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

 

21.06.2019 r.

(piątek)

Wyznaczeni n-le z kl. I – VIIWychowawcy kl. VIII

Nagłośnienie K. Melchert

Hymn D. Rekowska-Rezmer

Poczet S. Brucki

Kl. – I – III    godz. 8.30Kl. -  IV- VII   godz. 9.30

Kl. -  VIII godz. 10.30

 

36

Ferie letnie 

22.06 – 31.08.2019r.

37

Egzaminy poprawkowe

26.08.2019r.

Dyrektor, wicedyrektor i komisje Godz. 10.00, s.49,50 i 51

 

Comments are closed.