Rok szkolny

 

rodzice KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO   2020/2021

Realizacja zadań przyjętych w kalendarzu będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej

L.p.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

01.09.2020r.

(wtorek)

Dyrektor szkoły Klasy przychodzą do szkoły wg harmonogramu, spotkania uczniów tylko z wychowawcą z wyjątkiem klas I (1 rodzic/opiekun)

2

Zebranie z rodzicami; wybory trójek klasowych, sprawy organizacyjne, ubezpieczenie, reg. wypożyczeń podręczników, PSO, zapoznanie z procedurami funkcjonowania szkoły od 01.09 br.,  ze zmianami w statucie szkoły itp.

15. 09.2020r.

(wtorek)

17.09.2020r.

(czwartek)

kl. I – IV  Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i IIIGodz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

kl. V – VIII Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7EGodz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

3

Akcja „Sprzątanie świata”

18.09.2020r.

(piątek)

Koordynator – B. Żmuda-TrzebiatowskaNauczyciele kl. III – IV W/g harmonogramu i uzgodnień z urzędem miejskim 

4

Wybory szkolnej Rady Rodziców

do 30.09.2020r.

(środa)

Dyrektor szkoły Godz. 17.00 sala 46lub w przypadku zgody rodziców na spotkaniach klasowych ,że pozostaje RR z ubiegłego roku.

5

Wybory przewodniczącego i członków Samorządu Uczniowskiego

do 30.09.2020r.

(środa)

Maja Eliasz i Aneta Winiarska Biorą udział wszyscy nauczyciele i uczniowie

6

Ślubowanie klas I

13.10.2020r.

(wtorek)

Wychowawcy kl. I Od godz. 8.00 do 11.00 (co godzinę jedna klasa)Wg harmonogramu

7

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020r.

Środa

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

8

Święto Niepodległości

11.11.2020r.

Środa

Dzień wolny

9

 Zebranie z rodzicami dla  kl. I – IV 

08.12.2020r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – IV Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i IIIGodz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

10

Zebranie z rodzicami dla kl. V-VIII

10.12.2020r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. V-VIII Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7EGodz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

11

Egzamin próbny ósmoklasistów

XI/XII.2020r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 8.00 j. polski, matematyka, j. angielski

12

Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedost, naganą oceną z zachowania  - termin ostateczny

22.12.2020r.

(wtorek)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

13

Zimowa  przerwa świąteczna

23-31.12.2020r.

Dyżury nauczycieli w dniach 23-24,  28- 31.12.2020r. oraz 04-05.01.2021r. na świetlicy wg harmonogramu

14

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (I i II)

04-05.01.2021r.

Poniedziałek i wtorek

15

Święto Trzech Króli

06.01.2021r.

Środa

Dzień wolny

16

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i ocenach z zachowania

26.01.2021r.

(wtorek)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

17

Koniec I semestru

29.01.2021r.

(piątek)

 

18

Ferie zimowe 01-14.02.2021r.

19

Wywiadówka dla rodzicówKl.  I – IV

 

 

16.02.2021r.

(wtorek)

Wychowawcy klas 

 

 

 

Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i IIIGodz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

20

Wywiadówka dla rodzicówKl. V – VIII

18.02.2021r.

(czwartek)

Wychowawcy klas Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7EGodz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

21

II próbny egzamin ósmoklasisty

29-31.03.2021r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 8.00, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

22

Rekolekcje wielkopostne

03. 2021r.

Do ustalenia

Dyrekcja szkołyProboszcz K. Szary

Nauczyciele kl. I – VIII

Nauczyciele religii

Harmonogram ustalony we współpracy z proboszczem parafii pw. św. Filipa Neri w Bytowie,  świetlica pracuje bez zmian

23

Wiosenna przerwa świąteczna

01 -06.04.2021r.

Czwartek – wtorek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu.

24

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

03.05.2021r

Poniedziałek

Dzień wolny

25

 Zebranie z rodzicami dla kl. I – IV 

 

18.05.2021r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – IV Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i IIIGodz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

26

 Zebranie z rodzicami dla kl. V-VIII 

 

20.05.2021r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. V-VIII- uzupełnienie ocen w dziennikach do 15.05 godz.15.00 Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7EGodz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

27

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania

20.05.2021r.

(czwartek)

Wychowawcy klas Forma pisemna

28

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY(III-V dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

25-27.05.2021r

Wtorek, środa, czwartek

Komisje Egzaminacyjne, wicedyrektor, dyrektor,  świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

29

Boże Ciało

03.06.2021r.

Czwartek

Dzień wolny

30

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (VI)

04.06.2021r.

Piątek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

31

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocen rocznych i ocenach z zachowania

17.06.2021r.

(czwartek)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

32

Rada klasyfikacyjna kl. I – VIII- przyjęcie uchwał klasyfikacyjnych oraz o ukończeniu szkoły podstawowej

- podsumowanie wyników nauczania za II semestr

- zatwierdzenie stypendiów naukowych i sportowych za II semestr

21.06.2021r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas

Godz. 16.00, sala gimnastyczna/online

33

Zakończenie roku szkolnego 

 

 

25.06.2021r.

(piątek)

Wyznaczeni nauczyciele oraz wychowawczyni z kl. IIIWychowawcy kl. VIII

Nagłośnienie K. Melchert

Hymn D. Rekowska-Rezmer

Kl. – I – III    godz. 8.30Kl. -  IV- VII   godz. 9.30

Kl. -  VIII godz. 10.30

lub wg. odrębnego harmonogramu

34

Ferie letnie 26.06 – 31.08.2021r.  

35

Egzaminy poprawkowe

25.08.2021r.

(środa)

Dyrektor, wicedyrektor i komisje powołane przez dyrektora szkoły Godz. 10.00

 

 

 

 

Comments are closed.