Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 , od 2001 roku, mieści się przy ul. ks. dr B. Domańskiego 13. Jesteśmy szkołą z klasami integracyjnymi. W placówce pracuje 60 nauczycieli i 14 pracowników obsługi. Szkoła cieszy się w środowisku lokalnym renomą i dużym zainteresowaniem wśród przyszłych uczniów i ich rodziców. Placówka jest bezpieczna i przyjazna, wyposażona w monitoring wizyjny. Obecnie do szkoły uczęszcza 726 uczniów, którzy zdobywają wiedzę w 27 oddziałach ogólnodostępnych i 4 integracyjnych.

W obiekcie funkcjonują dwie świetlice szkolne ( dla klas I- II i III –VI). Na terenie szkoły działa gabinet pielęgniarki. W szkole zatrudniony jest psycholog, pedagog,  logopeda oraz nauczyciel korygujący wady postawy. Nasi uczniowie na co dzień mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

W placówce rodzice pełnią rolę wspierającą. Pomagają nam w organizacji imprez, uroczystości i pracy dydaktycznej. Szkoła dysponuje nowoczesna bazą dydaktyczną wyposażoną w liczne pomoce. Oferuje swoim uczniom różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe  i zajęcia wspierające rozwój intelektualny i umysłowy. W placówce funkcjonuje dziennik internetowy, który w znaczny sposób ułatwia rodzicom dostęp do informacji o uczniu i bieżący kontakt z nauczycielem.

 


Comments are closed.