Category: Dla rodziców

Pismo MEN do rodziców SP2 i SP1 w Bytowie

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanego do rodziców uczniów klas III naszej szkoły i SP1 w Bytowie dotyczące reformy szkolnictwa.

Link do pisma MEN

Losowanie klas III i VI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie informuje, że w dniu 17.03.2017 r. o godz. 15:00 w holu głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 odbędzie się losowanie klas III i VI, które w roku szkolnym  2017/2018 będą uczęszczali do Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Mierosławskiego 7 w Bytowie. Do wyżej wymienionej szkoły przejdą obecne trzy klasy III oraz dwie klasy VI.

Zapraszamy osoby zainteresowane.

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

REGULAMIN_UDZIELANIA_STYPENDIUM_ZA_WYNIKI_W_NAUCE 10.09.2018r. (1)

Podręczniki dla Klas I-VI 2016/2017

Podręczniki dla klasy VI

HISTORIA „Wczoraj i dziś” + zeszyt ćw. I i II G. Wojciechowski Nowa Era
Język polski „Słowa na start” ( nowe wydanie do nowej podstawy programowej) +  ćw cz. I i II + zeszyt ucznia Derlukiewicz A. Wojciechowska Nowa Era
Religia „Przemienieni przez  Boga” podr. Ks. Z. Marek WAM
Matematyka Matematyka wokół nas + ćw. Cz I i II H. LewickaM. Kowalczyk WSiP
Przyroda „Przyrodo witaj” + ćw. E. Gromek, E. Kłos, W. Kafta, E. Laskowska, A. Melson WSiP
Język angielski „Evolution Plus 3” + ćwiczenia Wick Beare Macmillan
Technika „Jak to działa” podręcznik + ćw. Do zajęć technicznych dla klas IV –VI SP (kontynuacja podręcznika z klasy V) L.Łabecki, M.Łabecka Nowa Era
Plastyka Plastyka klasa VI (bez ćw.) S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chałaścińska WsiP
Muzyka Muzyczny świat + ćwiczenia kl. VI T. Wójcik MAC

 

Klasa V

Rodzice kupują tylko Religię „Obdarowani przez Boga”  podręcznik Ks. Z. Marek

Klasa IV

Rodzice kupują tylko Religię „Zaproszeni przez Boga” podręcznik

Klasa III

Rodzice kupują tylko Religię „Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia Władysław Kubik

Klasa II

Rodzice kupują tylko Religię „Kochamy Pana Jezusa” podręcznik + ćwiczenia Władysław Kubik

Klasa I

Rodzice kupują tylko Religię „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podr. + ćw. Władysław Kubik

 

 

Regulamin wypożyczania podręczników klas pierwszych

regulamin darmowego podręcznika

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

wniosek o wydanie duplikatu

Regulamin przyznawania nagrody na najlepszego ucznia w szkole.

Regulamin przyznawania nagrody dla najlepszego

ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie

1. Rada Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną funduje raz w roku nagrodę dla najlepszego ucznia w pionie klas IV – VI.

więcej… pobierz plik 2017 Regulamin przyznawania nagrody dla_najlepszego ucznia