Category: Rekrutacja

Rusza rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

OGŁOSZENIE
Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

 Informujemy, iż od dnia 26 lutego  do dnia 22 marca 2024 r. będą odbywały się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 dzieci:

  • urodzonych w 2017 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły,
  • urodzonych w 2018 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły na indywidualny wniosek rodzica.

Karty zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wnioski  (dla dzieci spoza obwodu)  można pobrać ze strony internetowej szkoły (w zakładce rekrutacja).

Dla  przyszłych pierwszoklasistów planujemy również otworzyć klasę sportową.

Wypełnione i podpisane przez  oboje rodziców/opiekunów prawnych karty lub wnioski zgłoszenia dziecka do szkoły oraz oświadczenie, obowiązek informacyjny i przetwarzanie zgody RODO, można wysłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@sp2bytow.pl lub zanieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7:00-15:00

Dodatkowe informacje dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 59 822 27 32.

Wniosek o przyjęcie do kl. I Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie (wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjęcie do kl. I Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie (wypełniają rodzice spoza rejonu szkoły)

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do 1 klasy SP2 (1)

Oświadczenie o woli przyjęcia do I klasy sportowej (1)

Oświadczenie w sprawie udziału dziecka w rekrutacji (dot. w przypadku podpisu jednego z rodziów

Przetwarzanie zgody RODO

Wniosek odroczenie

Uchwła – rejonizacja

Zasady przyjęć do klasy I 2024

Harmogram przyjęć do klasy I

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie

Oświadczenie woli

REKRUTACJA 2023/2024

OGŁOSZENIE
Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

 Informujemy, iż od dnia 27 lutego  do dnia 24 marca 2023 r. będą odbywały się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 dzieci:

  • urodzonych w 2016 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły,
  • urodzonych w 2017 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły na indywidualny wniosek rodzica.

Karty zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wnioski  (dla dzieci spoza obwodu)  można pobrać ze strony internetowej szkoły (w zakładce rekrutacja).

Dla  przyszłych pierwszoklasistów planujemy również otworzyć klasę sportową.

Wypełnione i podpisane przez  obu rodziców/opiekunów prawnych karty lub wnioski zgłoszenia dziecka do szkoły oraz oświadczenie, obowiązek informacyjny i przetwarzanie zgody RODO, można wysłać elektronicznie (sekretariat@sp2bytow.pl) lub zanieść osobiście do szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 59 833-32-20.

 

Wniosek dla dzieci spoza rejonu

Wniosek dla dzieci z obwodu

Wniosek odroczenie

Przetwarzanie zgody RODO

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do 1 klasy SP2

Zarządzenie 2 z 2023 – rekrutacja

Spis-ulic-należących-do-obwodów-szkół

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok 2022/2023

OGŁOSZENIE
Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

 Informujemy, iż od dnia 28 lutego  do dnia 18 marca 2022 r. będą odbywały się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 dzieci:

  • urodzonych w 2015 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły,
  • urodzonych w 2016 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły na indywidualny wniosek rodzica.

Karty zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wnioski  (dla dzieci spoza obwodu)  można pobrać ze strony internetowej szkoły (w zakładce rekrutacja). Druki dostępne będą także  na stoliku przy skrzynce podawczej(główne wejście szkoły).

Wypełnione i podpisane przez  obu rodziców/opiekunów prawnych karty lub wnioski zgłoszenia dziecka do szkoły oraz oświadczenie, obowiązek informacyjny i przetwarzanie zgody RODO, można wysłać elektronicznie (sekretariat@sp2bytow.pl) lub zanieść osobiście do szkoły i wrzucić do skrzynki podawczej, która  znajduje się  w głównym przedsionku szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 59 833-32-20.

Wniosek dla dzieci z obwodu
Wniosek dla dzieci spoza rejonu
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do 1 klasy SP2
Zarządzenie dyrektora 11 2022
Przetwarzanie zgody RODO
Oświadczenie
Spis-ulic-należących-do-obwodów-szkół

 

Lista uczniów klas I w roku szkolnym 2021/2022

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 1 w roku szkolnym 2021/2022 została wywieszona na drzwiach wejściowych od strony ul. Domańskiego (wejście obok świetlicy szkolnej).

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok 2021/2022

OGŁOSZENIE
Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

 

Informujemy, iż od dnia 1 marca  do dnia 19 marca 2021 r. będą odbywały się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci:

  • urodzonych w 2014 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły,
  • urodzonych w 2015 r. zamieszkałych w danym obwodzie szkoły na indywidualny wniosek rodzica.

Karty zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wnioski  (dla dzieci spoza obwodu)  można pobrać ze strony internetowej szkoły (w zakładce rekrutacja). Druki dostępne będą także  na stoliku przy skrzynce podawczej(główne wejście szkoły).

Wypełnione i podpisane przez  obu rodziców/opiekunów prawnych karty lub wnioski zgłoszenia dziecka do szkoły oraz oświadczenie, obowiązek informacyjny i przetwarzanie zgody RODO, można wysłać elektronicznie (sekretariat@sp2bytow.pl) lub zanieść osobiście do szkoły i wrzucić do skrzynki podawczej, która  znajduje się  w głównym przedsionku szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 59 822-27-32.

Zarządzenie rekrutacja 2021 2022

Wniosek dla dzieci z obwodu

Wniosek dla dzieci spoza rejonu

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do 1 klasy SP2

Obowiązek informacyjny

Oświadczenie

Przetwarzanie zgody RODO

Spis ulic należących do obwodów szkół

 

 

Wyprawka ucznia do klasy 1

 

Materiały dodatkowe:

2 zeszyty 16k. – z kolorową liniaturą

2 zeszyty 16k. – w kratkę

3 ołówki o trójkątnym przekrojem, gumka myszka, linijka, temperówka z pojemnikiem, kredki ołówkowe, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, klej w sztyfcie

blok rysunkowy

blok techniczny biały i kolorowy

wycinanki

plastelina

teczka tekturowa na gumkę

farby plakatowe w kubeczkach

pędzel gruby i cienki

strój gimnastyczny (obuwie sportowe zmienne z jasną podeszwą, koszulka, spodenki) w woreczku wszystko podpisane

Zeszyt w kratkę do korespondencji z rodzicami

Lista pierwszoklasistów 2020/2021 z podziałem na klasy

 

Listę kandydatów przyjętych do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 wraz z podziałem na klasy, wywieszono na drzwiach szkoły.

Przypominamy, o konieczności doniesienia zaświadczenia o spełnieniu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Lista kandydatów do klasy I

 

Listę kandydatów przyjętych do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 wywieszono na drzwiach szkoły.

Dzień Otwarty Szkoły

 

29 lutego br. nasza szkoła szeroko otworzyła drzwi dla przyszłych pierwszoklasistów,  którzy  w roku szkolnym 2020/21 rozpoczną naukę w  klasach pierwszych. Dzieciom towarzyszyli rodzice. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły oraz zespół taneczny „Fantazja”. Dzieci otrzymały kolorowe koniczynki z logo szkoły w różnych kolorach oraz słodki upominek. Każdy zespół pod opieką nauczyciela – opiekuna, wyruszył poznawać szkołę i uczestniczył w zorganizowanych zajęciach pod okiem i z pomocą nauczycieli uczących w naszej szkole.

Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekały atrakcje (plastyczne,  sportowe, taneczne, zabawy z tablicą interaktywną). Przyszli pierwszoklasiści wzięli udział w mini lekcji. Mieli też możliwość zwiedzić studio fotograficzne. Natomiast Rodzice mieli okazję porozmawiania z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym. Czynna była kawiarenka.

To był bardzo udany dzień. Miło było nam gościć tak liczne rzesze dzieci wraz z rodzicami. Dziękujemy za zainteresowanie i od września zapraszamy do naszej szkoły.

Zapisy rozpoczynają się 02.03.2020 i będą trwały do 27.03.2020r.

Zapisy do klasy pierwszej – ogłoszenie dla rodziców


OGŁOSZENIE
Rodzice przyszłych pierwszoklasistów

 

Zapisy uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynają się od 02.03.2020 do 27.03.2020.

Wnioski / karty zgłoszeń można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 59 822-27-32.

Dyrekcja SP nr 2 w Bytowie