Category: Biblioteka

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-CZYTELNICZY

 

   SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-CZYTELNICZY

 pt. MOJA ULUBIONA LEKTURA SZKOLNA dla klas 1-3.

                                 Cel konkursu:

1.Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów.

2.Upowszechnianie nowości z literatury dziecięcej w społeczności szkolnej

3.Popularyzacja czytania jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu

 

4.Wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie edukacji czytelniczej.

 

5.Rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci, kształtowanie

wrażliwości oraz rozwijanie talentów i umiejętności plastycznych.

 

6.Umożliwienie prezentacji dziecięcej twórczości plastycznej szerszemu

kręgowi odbiorców.

                                                REGULAMIN:

 

I Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie.

 

II Każda praca musi być wykonana samodzielnie , mieć tylko jednego autora i  tytuł wybranej  lektury szkolnej dla klas 1-3, która najbardziej zapadła w „ pamięć” lub  „lubię do tej książki powracać.”

 

III Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną –ilustrację do ulubionej lektury , format A4 lub A3 ,  technika pracy dowolna.

 

IV Prace konkursowe podpisujemy imieniem i nazwiskiem, klasą, dostarczamy do świetlicy szkolnej (op.A.Duda) lub sali nr 15,16 (op.K.Strojk) do 31 maja 2022r.

 

V Prace Konkursowe oceni Komisja powołana przez Organizatora do 4 czerwca 2022r.

 

VI Ogłoszenie wyników odbędzie  się na stronie internetowej szkoły, nagrody i dyplomy przewidujemy dla laureatów miejsc 1,2 i 3.

 

VII Wystawa prac konkursowych będzie na holu szkoły klas 1-3.

 

                                                                                           ORGANIZATORZY:

 

                                                                       Katarzyna Strojk, Anna Duda, Maria Sobisz

Uroczyste pożegnanie nauczycielki Pani Elżbiety Wójtowicz

11 lutego 2022 roku pracownicy szkoły, uczniowie uroczyście pożegnali nauczycielkę  biblioteki Panią Elżbietę Wójtowicz, która po wielu latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Elżbieta przez 24 lata pracowała w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie. W naszej szkole pracowała przez 14 lat w bibliotece szkolnej.  W ostatnim roku pracy wspierała również świetlicę szkolną. W czasie pracy zawodowej Pani Elżbieta brała udział w licznych akcjach na rzecz czytelnictwa, ponadto organizowała liczne konkursy, spotkania autorskie. Zachęcała uczniów do czytelnictwa poprzez organizowanie zajęć czytelniczych, lekcji bibliotecznych oraz teatrzyków kukiełkowych.

Dyrektor szkoły podziękował Pani Elżbiecie za wieloletnią pracę.

 

1644585909586 16445859096741644586099703 1644586099709 1644586099724

Zajęcia czytelniczo-teatralne

We wrześniu 2020 roku przekazano pamiątkowe upominki 18 czytelnikom za udział w zajęciach czytelniczo-teatralnych. Prowadzono je w ramach programu innowacyjnego „Sztuka serca zmienia” w roku szkolnym 2019/2020.

We wrześniu 2020 roku przekazano pamiątkowe upominki 18 czytelnikom za udział w zajęciach czytelniczo

Regulamin biblioteki 2020/2021

Regulamin biblioteki 2020/2021

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP 2 Bytów

Oddawanie podręczników

 

Komunikat !

Oddawanie podręczników i książek do biblioteki oraz zdawanie szafek będzie się odbywało w dniach 23-24.06 br. według ustalonego harmonogramu. Zakończenie roku szkolnego będzie 26.06. br. z udziałem tylko uczniów (klasy zostaną podzielone na 2 grupy) wg ustalonego harmonogramu. Nie będzie ogólnych spotkań. Oba harmonogramy będą dostępne  w dniu 19.06. br.

Dyrektor szkoły
J.Jakusz

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO -TECHNICZNEGO

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO pt. „ Bawimy się w teatr-pacynka do sztuki „ Domisie” w ramach Programu Innowacyjnego „ Sztuka serca zmienia.”:

Komisja konkursowa w składzie: M.Rogowska-Szach, A.Bartosiewicz, M.Peplińska wyróżniła następujące osoby:

I MIEJSCE: Jakub Wardyn kl.IVc
II MIEJSCE: Jagoda Grzelak kl.VIb, Dawid Rudnik kl.VIa
III Miejsce: Oliwia Strojk kl. VIIa

Wyróżnienie:
Lilianna Pietrzak kl.VIa

Gratulujemy !!! Dziękujemy za udział w konkursie. Dyplomy zostaną wręczone na najbliższym Apelu. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na Teatrzyk pacynek w Bibliotece szkolnej w czerwcu 2020r.

Organizatorzy:
A.Gańska-Lipińska, E.Wójtowicz, K.Strojk

IMG_0189

Zapraszamy do konkursu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym na wykonanie pacynki do przedstawienia teatralnego na podstawie adaptacji książkowej wersji telewizyjnej pt.: Kolekcja Domisie. Ważne słowo „przepraszam”, organizowanym w ramach Programu Innowacyjnego „ Sztuka serca zmienia.”

Regulamin

1. Temat konkursuBawimy się w teatr-pacynka do sztuki „Domisie”.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:

I-klasy I-III

II-klasy IV-VIII

3. Celem konkursu jest: propagowanie bajek i baśni, tworzenie atmosfery do zabawy z utworami literackimi, pobudzenie wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej, a także rozwinięcie pojęcia pracy przestrzennej, doskonalenie umiejętności manualno-artystycznych.

4. Praca w postaci  pacynki  musi mieć formę przestrzenną i przedstawiać  wybraną postać bajkową z wyżej wymienionej sztuki. Dopuszcza się wykonanie pracy o wielkości od 30 cm do 50 cm  z następujących materiałów:  tkaniny, nici, wełna, sznurek, guziki, drut, tworzywo sztuczne itp., techniki łączone.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. E. Wójtowicz. Przed wykonaniem pracy należy zgłosić do p. Eli Wójtowicz wybraną  postać ze sztuki „ Domisie”.

6. Do każdej wykonanej pacynki musi być dołączona metryczka, na której należy podać: postać  bajki, imię i nazwisko wykonawcy, klasę..

7. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

8. Ocena prac: w kategoriach wiekowych.

9. Kryteria oceny prac: pomysłowość, inwencja twórcza, estetyka, zastosowany materiał, wkład pracy oraz ogólne wrażenie artystyczne.

10. Ogłoszenie wyników podane zostanie na stronie internetowej szkoły  w dniu 31 stycznia 2020 r. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział oraz będą zaproszeni na przedstawienie, które odbędzie się w czerwcu 2020r. w bibliotece szkolnej, natomiast autorzy najlepszych prac otrzymają  nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone podczas Apelu szkolnego.

11.  Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do przedstawienia pt .: „ Domisie. Ważne słowo przepraszam.”, które odbędzie się w bibliotece szkolnej w czerwcu 2020r. dla uczniów kl.I

13. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wykorzystywania prac konkursowych podczas organizowanych zajęć.

15. Rodzic/opiekun uczestnika, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

16.Postaci do wyboru z bajki: Domisie: Amelka, Eryk, Bazyli, Pan Kołatka,Młody,  Kredka Czerwona, Kredka Niebieska, Sójka,  2 Żabki, Żabuś, Żabcia.

ORGANIZATORZY:

ANNA GAŃSKA- LIPIŃSKA

ELŻBIETA WÓJTOWICZ

KATARZYNA STROJK

 

 

SZKOLNY TEATRZYK PACYNEK

 

SZKOLNY TEATRZYK PACYNEK

     13 czerwca 2019 roku odbyło się w bibliotece szkolnej przedstawienie p.t. ,,Inna historia Kopciuszka”. Role w sztuce odtwarzali świetliczanie z klas 2-5 i uczniowie z klasy 5C oraz najwytrwalsza aktorka szkolna z klasy 8A. Od listopada 2018 roku aktorzy szkolni ćwiczyli swoje role i umiejętność poruszania pacynkami oraz poloneza. Poznawali słownictwo, związane z teatrem i sztuką, doskonalili dykcję oraz kunszt aktorski. Przedstawienie wystawiali dwukrotnie dla klas 1 i rodziców 16 aktorów.

Wiktoria Prach i Amelia Krasucka uświetniły te występy piosenką p.t.

,, Pierwszy raz jak sięga pamięć” z filmu ,,Kraina lodu”. Niektóre stroje pacynek uszyła p. Małgorzata Osowska.

Na zakończenie szkolni aktorzy otrzymali  nagrody i dyplomy oraz słodkie upominki, ufundowane przez  wychowawczynie klas 1.

                                                                                                   Opiekunowie:

Anna Gańska-Lipińska

Elżbieta Wójtowicz

Katarzyna Strojk :

Ogólnopolska akcja masowego czytania ,,JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”

8 czerwca 2018 roku uczestniczyliśmy w III edycji w/w akcji. Każda klasa 1- 7 miała przygotować plakat, promujący czytelnictwo. Wszystkie klasy, które miały w tym czasie lekcje spotkały się na boisku szkolnym klas 1-3 na wspólne czytanie. Symbolem wspólnej akcji jest rekord w liczbie osób czytających w jednym momencie.

Po powitaniu troje nauczycieli przeczytało głośno wiersze, dotyczące tematyki 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdy uczestnik przyniósł ze sobą swoją ulubioną książkę, by miło sobie poczytać w gronie koleżanek i kolegów. Czytelnicy uświadomili sobie, że książka ma kojarzyć się z rozrywką, a nie ze szkolnym obowiązkiem. Zachęcamy do dalszego czytania książek i nie tylko.

Organizatorzy:

biblioteka szkolna

świetlica szkolna

Spotkanie z pisarzem

SPOTKANIE Z PISARZEM, POŁĄCZONE Z XXXIV MIĘDZYNARODOWYM KONKURSEM LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY CHOTOMSKIEJ

     12.01.2018 roku odbyło się podsumowanie szkolnych eliminacji do wyżej wymienionego konkursu. Przybyli na nie laureaci konkursu, wyróżnieni pomocnicy biblioteki, uczestnicy teatrzyku pacynek i klasa 3 C z wychowawcą, z której pochodzi najmłodsza uczestniczka konkursu. Honorowym gościem na tym spotkaniu była bytowska pisarka pani Hanna Babińska. Słuchała czytanych przez laureatów wierszy i opowiadań. Należą do nich czytelnicy z klas:

3 C – Milena Pela – opowiadanie p.t. ,,Zagubiony skarb”

7 B – Dominika Fiedler – opowiadanie p.t. ,,Nigdzie nie jest bezpiecznie”

7 B – Sara Uchmanowicz – wiersze p.t. ,,Dorosłość”, ,,Przyjaciółka”, ,,Zima”

7 D – Laura Greinke – wiersze p.t. ,,Czarna Materia”, ,,O straconej przyjaźni”, ,,Marzenie”. Ich prace będą przesłane do Słupska. Rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 roku.

Pisarka udzielała fachowego instruktażu – pochwał i uwag. Była zachwycona pasją czytelniczek w dziedzinie prozy i poezji.

Uroczystość uświetniła szkolna piosenkarka Wiktoria Prach. Zaśpiewała piosenkę z repertuaru Anny Jantar p.t. ,,Radość najpiękniejszych dni”.

Pani pisarka opowiedziała o swojej twórczości. W skład jej dorobku wchodzi książka p.t. ,,Mamo, opowiedz mi bajkę…” i ,,Pod skrzydłami aniołów”. Czytelnicy zadawali mnóstwo pytań. Wyszli ze spotkania usatysfakcjonowani, z autografami i zachęceni do rozwijania swoich zainteresowań literackich.

Organizatorzy:

Anna Gańska-Lipińska

Elżbieta Wójtowicz

IMG_8212 IMG_8207