Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie klasy IV-VIII– nauczanie zdalne

W poniższym linku znajduje się WSO:
Wewnątrzszkolny System Oceniania kl. IV – VIII SP 2 Bytów – zdalne nauczanie

Comments are closed.