Kryteria oceniania w nauczaniu zdalnym – język angielski.

 

Kryteria oceniania i aneks do kryteriów oceniania w nauczaniu zdalnym z języka angielskiego

Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania kryteriów oceniania

Przedmiotowy system nauczania- język angielski

Comments are closed.