Skład Rady Szkoły

 Skład Rady Szkoły na lata 2015-2018:

1.  Daniel Lorek

2. Renata Smorawska

3. Marek Radtke

4. Joanna Kowalik

5. Krzysztof Melchert

6. Sylwia Miotk

7. Alina Wolska

8. Przemysław Lemann

9. Izabela Metel

10. Alicja Bartosiewicz

Kadencja upływa w IX.2018 r.

Comments are closed.