RADA RODZICÓW

W dniu 24.09.2021r. odbyło się zebranie rady rodziców.
Dyrektor  poruszył sprawy bieżące szkoły oraz została wybrana nowa rada rodziców. W jej skład, większością głosów weszli:
- Izabela Metel (przewodnicząca)
- Katarzyna Januszewska – Lisińska (zastępca przewodniczącej)
- Agnieszka Ignatowska-Rusiecka (sekretarz)

Comments are closed.