Zapraszamy do konkursu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym na wykonanie pacynki do przedstawienia teatralnego na podstawie adaptacji książkowej wersji telewizyjnej pt.: Kolekcja Domisie. Ważne słowo „przepraszam”, organizowanym w ramach Programu Innowacyjnego „ Sztuka serca zmienia.”

Regulamin

1. Temat konkursuBawimy się w teatr-pacynka do sztuki „Domisie”.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:

I-klasy I-III

II-klasy IV-VIII

3. Celem konkursu jest: propagowanie bajek i baśni, tworzenie atmosfery do zabawy z utworami literackimi, pobudzenie wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej, a także rozwinięcie pojęcia pracy przestrzennej, doskonalenie umiejętności manualno-artystycznych.

4. Praca w postaci  pacynki  musi mieć formę przestrzenną i przedstawiać  wybraną postać bajkową z wyżej wymienionej sztuki. Dopuszcza się wykonanie pracy o wielkości od 30 cm do 50 cm  z następujących materiałów:  tkaniny, nici, wełna, sznurek, guziki, drut, tworzywo sztuczne itp., techniki łączone.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. E. Wójtowicz. Przed wykonaniem pracy należy zgłosić do p. Eli Wójtowicz wybraną  postać ze sztuki „ Domisie”.

6. Do każdej wykonanej pacynki musi być dołączona metryczka, na której należy podać: postać  bajki, imię i nazwisko wykonawcy, klasę..

7. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

8. Ocena prac: w kategoriach wiekowych.

9. Kryteria oceny prac: pomysłowość, inwencja twórcza, estetyka, zastosowany materiał, wkład pracy oraz ogólne wrażenie artystyczne.

10. Ogłoszenie wyników podane zostanie na stronie internetowej szkoły  w dniu 31 stycznia 2020 r. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział oraz będą zaproszeni na przedstawienie, które odbędzie się w czerwcu 2020r. w bibliotece szkolnej, natomiast autorzy najlepszych prac otrzymają  nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone podczas Apelu szkolnego.

11.  Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do przedstawienia pt .: „ Domisie. Ważne słowo przepraszam.”, które odbędzie się w bibliotece szkolnej w czerwcu 2020r. dla uczniów kl.I

13. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wykorzystywania prac konkursowych podczas organizowanych zajęć.

15. Rodzic/opiekun uczestnika, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

16.Postaci do wyboru z bajki: Domisie: Amelka, Eryk, Bazyli, Pan Kołatka,Młody,  Kredka Czerwona, Kredka Niebieska, Sójka,  2 Żabki, Żabuś, Żabcia.

ORGANIZATORZY:

ANNA GAŃSKA- LIPIŃSKA

ELŻBIETA WÓJTOWICZ

KATARZYNA STROJK

 

 

Comments are closed.