Rok szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO   2021/2022

Forma realizacji zadań przyjętych w kalendarzu będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej

L.p.

Tematyka

Termin

 

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

01.09.2021r.

(środa)

Dyrektor szkoły Klasy przychodzą do szkoły wg harmonogramu, spotkania uczniów tylko z wychowawcą z wyjątkiem klas I (1 rodzic/opiekun oraz spotkanie ogólne)

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.09.2021r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły Godz. 16.00  sala gimnastyczna

 

3

Zebranie z rodzicami; wybory trójek klasowych, sprawy organizacyjne, ubezpieczenie, reg. wypożyczeń podręczników, PSO, zapoznanie z procedurami funkcjonowania szkoły od 01.09 br.,  ze zmianami w statucie szkoły itp.

10. 09.2021r.

(piątek)

17.09.2021r.

(piątek)

kl. I – IV

 

Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i III

Godz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

kl. V – VIII Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7E

Godz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

4

Akcja „Sprzątanie świata”

17.09.2021r.

Koordynator – B. Żmuda-Trzebiatowska

Nauczyciele kl. III – IV

W/g harmonogramu i uzgodnień z urzędem miejskim

 

5

Wybory szkolnej Rady Rodziców

24.09.2021r.

(piątek)

Dyrektor szkoły Godz. 17.00 sala 46

6

Wybory przewodniczącego i członków Samorządu Uczniowskiego

do 30.09.2021r.

(czwartek)

Maja Eliasz i Aneta Winiarska Biorą udział wszyscy nauczyciele i uczniowie

7

Ślubowanie klas I

14.10.2021r.

(czwartek)

Wychowawcy kl. I Godz. 10.00 (1 rodzic/opiekun na 1 ucznia), hol główny

8

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021r.

Czwartek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

9

Święto Niepodległości

11.11.2021r.

Czwartek

Dzień wolny

10

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (I)

12.11.2021r.

Piątek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

11

Rada pedagogiczna: egz. ósmoklasisty – dostosowania, sprawy bieżące

18.11.2021r.

(czwartek)

Pedagog szkolny Godz. 16.00, sala gimnastyczna/ on line

12

 Zebranie z rodzicami dla  kl. I – IV

 

08.12.2021r.

(środa)

Nauczyciele kl. I – IV Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i III

Godz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

13

Zebranie z rodzicami dla kl. V-VIII

10.12.2021r.

(piątek)

Nauczyciele kl. V-VIII Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7E

Godz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

dyżury nauczycieli uczących w klasach V – VIII  wg potrzeb i uznania wychowawcy

14

Egzamin próbny ósmoklasistów

11/12.2021r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 9.00 j. polski, matematyka, j. ang./niem.

15

Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedost, naganą oceną z zachowania  - termin ostateczny

22.12.2021r.

(środa)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

16

Zimowa  przerwa świąteczna

23-31.12.2021r.

Dyżury nauczycieli w dniach 23-24,  27- 31.12.2021r.  na świetlicy wg harmonogramu

17

Święto Trzech Króli

06.01.2022r.

Czwartek

Dzień wolny

18

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (II)

07.01.2022r.

Piątek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

19

Klasyfikacja właściwa – ostateczny termin wystawienia ocen końcowych

21.01.2022r.

(piątek)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz. 15.00

 

20

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i ocenach z zachowania

26.01.2022r.

(środa)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

21

Sprawozdania klasyfikacyjne poszczególnych klas przedstawiane wicedyrektorom

25.01.2022r.

(wtorek)

Wychowawcy klas Do godz. 14.30 złożone u wicedyrektorów

22

Rada klasyfikacyjna i podsumowująca I półrocze

27.01.2022r.

(czwartek)

Dyrektor szkoły Godz. 16.00, sala gimnastyczna/on line

 

23

Koniec I semestru

31.01.2022r.

 

24

Wywiadówka dla rodziców

Kl.  I – IV

 

 

01.02.2022r.

(wtorek)

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i III

Godz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

25

Wywiadówka dla rodziców

Kl. V – VIII

03.02.2022r.

(czwartek)

Wychowawcy klas Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7E

Godz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

dyżury nauczycieli uczących w klasach V – VIII  wg potrzeb i uznania wychowawcy

26

Ferie zimowe

14-27.02.2022r.

 

27

II próbny egzamin ósmoklasisty

03/04.2022r.

Wicedyrektor M. Radtke Godz. 8.00, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

28

Rekolekcje wielkopostne

03. 2022r.

Do ustalenia

Dyrekcja szkoły

Proboszcz K. Szary

Nauczyciele kl. I – VIII

Nauczyciele religii

Harmonogram ustalony we współpracy z proboszczem parafii pw. św. Filipa Neri w Bytowie,  świetlica pracuje bez zmian

29

Wiosenna przerwa świąteczna

14 -19.04.2022r.

Czwartek – wtorek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu.

30

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (III)

02.05.2021r.

Poniedziałek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

31

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

03.05.2022r

Wtorek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

32

 Zebranie z rodzicami dla kl. I – IV

 

 

17.05.2022r.

(wtorek)

Nauczyciele kl. I – IV Godz.16.30 – spotkania z wych. kl. I i III

Godz.17.00 – spotkania z wych. kl. II i IV

Przydział sal wg harmonogramu

-  dyżury nauczycieli uczących w klasach I – IV  wg potrzeb i uznania wychowawcy

33

 Zebranie z rodzicami dla kl. V-VIII

 

 

19.05.2022r.

(czwartek)

Nauczyciele kl. V-VIII Godz. 16.30 –  wych. kl. VA,6B,7A,7E

Godz. 16.45 – wych. kl. 5B,6C,7B,7F

Godz. 17.00 – wych. kl. 5C,6D,7C,8A

Godz. 17.15 – wych. kl. 6A,6E,7D,8B

dyżury nauczycieli uczących w klasach V – VIII  wg potrzeb i uznania wychowawcy

34

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania

20.05.2022r.

(piątek)

Wychowawcy klas Forma pisemna

35

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

dzień wolny od zajęć dydaktycznych (IV-VI)

24-26.05.2022r

Wtorek, środa, czwartek

Komisje Egzaminacyjne, wicedyrektor, dyrektor,  świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

36

Termin wystawienia ocen końcowych

 

14.06.2022r.

(wtorek)

Nauczyciele przedmiotowi Do godz.15.00

37

Ostateczny termin poinformowania rodziców o proponowanych ocen rocznych i ocenach z zachowania

15.06.2022r.

(środa)

Wychowawcy klas Forma pisemna na drukach szkolnych

38

Sprawozdania wychowawców klas

15.06.2022r.

(środa)

Wychowawcy klas Do godz.14.30 złożone u wicedyrektorów

39

Boże Ciało

16.06.2022r

Czwartek

Dzień wolny

40

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (VII)

17.06.2022r.

Piątek

Świetlica pracuje wg opracowanego harmonogramu

41

Rada klasyfikacyjna kl. I – VIII

20.06.2022r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Godz. 16.00, sala gimnastyczna/online

42

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

24.06.2022r.

(piątek)

Wyznaczeni nauczyciele oraz wychowawczyni z kl. III

Wychowawcy kl. VIII

Nagłośnienie K. Melchert

Kl. – I – III    godz. 8.30

Kl. -  IV- VII   godz. 9.30

Kl -  VIII godz. 10.30

lub wg. odrębnego harmonogramu

43

Ferie letnie 25.06 – 31.08.2022r.  

44

Rada Pedagogiczna podsumowująca

27.06.2022r.

(poniedziałek)

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Godz. 10.00, sala gimnastyczna

45

Egzaminy poprawkowe

24.08.2022r.

(środa)

Dyrektor, wicedyrektor i komisje powołane przez dyrektora szkoły Godz. 10.00

 

 

Comments are closed.