Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Żywa Szkoła działa przy SP2 Bytów od 2010 r. Powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli tutejszej placówki. Władze stowarzyszenia, czyli Zarząd, stanowią: Krzysztof Nesterowicz – prezes, Krzysztof Melchert – wiceprezes i Renata Cichosz – członek Zarządu.

Cele Stowarzyszenia są następujące:
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego
- integracja uczniów i rodziców , przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie uczniów zdolnych i pomoc uczniom opóźnionym w nauce,
- promowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie;
- organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
- szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
- promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
- wspieranie działań społecznych i zawodowych nauczycieli SP2 Bytów;
- upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
- tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
- podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły.
- uczestnictwo w konferencjach, kongresach i zjazdach związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia.

 

Comments are closed.