Category: Żywa Szkoła

Cudze chwalicie swego nie znacie…

Od końca października 2017 do czerwca 2018 grupa uczniów z SP2 i G1 w Bytowie wzięła udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Żywa Szkoła”, a współfinansowanym przez Urząd Gminy. Zadanie „Cudze chwalicie, swego nie znacie – poznajemy zakątki gminy Bytów” miało na celu zorganizowanie cyklu zajęć w których uczniowie obu szkół pod opieką swoich nauczycieli mięli wykonać zdjęcia ciekawych rejonów gminy Bytów. Efektem pracy dzieci jest baza kilkuset fotografii naszej gminy, która została przekazana Urzędowi Miasta do wykorzystania w promocji regionu.

 

 

Rusza kolejna tura zajęć fotograficznych

 

UWAGA UCZNIOWIE
Stowarzyszenie Żywa Szkoła zawiadamia, że od przyszłego tygodnia rozpoczynają się zajęcia fotograficzne (dwie grupy po 10 osób) w ramach projektu „Kaszubska fotografia – szkolenie w zakresie fotografii” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pana Krzysztofa Melchert (sala nr 40) do końca tego tygodnia, tj. do 15 listopada 2013 r.
W załączniku: deklaracja uczestnictwa, oświadczenie_przetwarzanie danych.

loga2

Szkolna TV

W naszej szkole zaczęło działalność szkolne koło TV. W tym roku w sierpniu Stowarzyszenie Żywa Szkoła otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Okiem Dziecka – organizacja koła zainteresowań w zakresie filmu” w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” na zakup potrzebnego sprzętu. Odpowiedni sprzęt zasilił naszą szkołę i G1 w Bytowie. Opiekunami naszego koła zastali pani Joanna Kowalik i pan Krzysztof Melchert. Efekty pracy Szkolnego TV będziemy zamieszczać na szkolnej stronie i na stronie projektu www.okiemdziecka.pl

Rusza kolejny projekt fotograficzny

Z radością zawiadamiamy, że już wkrótce ruszy w naszej szkole kolejny projekt unijny. Tym razem ponownie dotyczy on zajęć fotograficznych. Stało się to możliwe dzięki złożeniu wniosku przez nasze Stowarzyszenie do Fundacji Partnerstwa Dorzecza Słupii w ramach małych projektów. Projekt uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego. Projekt nosi nazwę: „Fotografia dziecięca – szkolenie w zakresie fotografii” i weźmie w nim udział 20 uczniów z naszej szkoły.

Fotografia Naszą Szansą

W ramach projektu „Fotografia Naszą Szansą” w szkole Sp2 Bytów i Gimnazjum Nr1 w Bytowie odbywają się od kwietnia 2012 zajęcia fotograficzne. Dzięki staraniom Stowarzyszenia i wsparciu finansowemu LGR „Pojezierze Bytowskie” nasi uczniowie mogą pracować na jednolitym nowoczesnym sprzęcie i liczyć na fachową pomoc nauczycieli. Efekty ich pracy można obserwować na stronie projektu www.fotografianaszaszansa.pl

Kaszubska fotografia

Stowarzyszenie Żywa Szkoła informuje że w wyniku dofinansowania projektu „Kaszubska fotografia” w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” zakupiła sprzęt fotograficzny na zajęcia fotografii w SP2 Bytów i Gimnazjum Nr1. Szczegóły na stronie projektu www.kaszubskafotografia.pl

Znowu sukces

Z radością informujemy wszystkich, że dzięki naszym staraniom Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie” i po końcowej ocenie nasz projekt „Okiem dziecka – organizacja koła zainteresowań w zakresie filmu” uzyskał 82,33 pkt. na 100 możliwych i tym samym zajął drugie miejsce na liście wybranych operacji. Dzięki temu nasz projekt został wybrany do dofinansowania.

Razem możemy pomóc!

Stowarzyszenie Żywa Szkoła co roku ogłasza akcję”Podaruj swoim dzieciom 1% swojego podatku.

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Żywa Szkoła

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Żywa Szkoła działa przy SP2 Bytów od 2010 r. Powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli tutejszej placówki. Władze stowarzyszenia, czyli Zarząd, stanowią: Krzysztof Nesterowicz – prezes, Krzysztof Melchert – wiceprezes i Renata Cichosz – członek Zarządu.

Cele Stowarzyszenia są następujące:
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego
- integracja uczniów i rodziców , przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie uczniów zdolnych i pomoc uczniom opóźnionym w nauce,
- promowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie;
- organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
- szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
- promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
- wspieranie działań społecznych i zawodowych nauczycieli SP2 Bytów;
- upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
- tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
- podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły.
- uczestnictwo w konferencjach, kongresach i zjazdach związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia.