Category: Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W dniu 24.09.2021r. odbyło się zebranie rady rodziców.
Dyrektor  poruszył sprawy bieżące szkoły oraz została wybrana nowa rada rodziców. W jej skład, większością głosów weszli:
- Izabela Metel (przewodnicząca)
- Katarzyna Januszewska – Lisińska (zastępca przewodniczącej)
- Agnieszka Ignatowska-Rusiecka (sekretarz)

Rada Rodziców

 

W dniu 26.09.2019r. odbyło się zebranie rady rodziców.
Dyrektor  poruszył sprawy bieżące szkoły oraz została wybrana nowa rada rodziców. W jej skład, większością głosów weszli:
- Miotk Sylwia (przewodnicząca)
- Maszluch Mirosław (zastępca)
- Metel Izabela (sekretarz)

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Skład  Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 26.09.2018 r. na spotkaniu rodziców została wybrana nowa Rada Rodziców. W skład rady wchodzą Miotk Sylwia – przewodnicząca, Irena Rybarczyk  – zastępca przewodniczącego, Metel Izabela – sekretarz. Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie z poprzedniego roku oraz został przedstawiony kalendarz roku szkolnego i nowe programy wchodzące w życie w tym roku szkolnym.

Spotkanie przewodniczących „trójek klasowych”

Informuję, że dnia 26.09.2018r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie przewodniczących trójek klasowych.

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BYTOWIE UCHWALONY W DNIU 11.09.2009r.

czytaj więcej… REGULAMIN RADY RODZICÓW