Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

Jak dbamy o naszą planetę Ziemię?”

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów SPnr 2 w Bytowie klas I, II i III.

Technika  i format pracy dowolny – możliwość wykorzystania różnych materiałów.

Termin składania prac do dnia 15.04.2019r. w świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • nie dopuszcza się prac grupowych;
  • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
  • wielkość prac jest dowolna
  • pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą (na odwrocie strony)

Informacje dodatkowe:

  • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych;
  • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
  • Wykonane prace konkursowe będą wyeksponowane na szkolnym holu

 

Organizator: Katarzyna Strojk , Współorganizator: Anna Duda

Comments are closed.