Category: Ważne dokumenty

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

REGULAMIN_UDZIELANIA_STYPENDIUM_ZA_WYNIKI_W_NAUCE 10.09.2018r. (1)

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA KLAS II I IV

Regulamin podręcznika kl. II i IV

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie na lata 2012-2015

Program wychowawczy

Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 na lata 2012– 2015

czytaj więcej…Szkolny Program Profilaktyczny

Regulamin przyznawania nagrody na najlepszego ucznia w szkole.

Regulamin przyznawania nagrody dla najlepszego

ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie

1. Rada Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną funduje raz w roku nagrodę dla najlepszego ucznia w pionie klas IV – VI.

więcej… pobierz plik 2017 Regulamin przyznawania nagrody dla_najlepszego ucznia