Szkolna TV

W naszej szkole zaczęło działalność szkolne koło TV. W tym roku w sierpniu Stowarzyszenie Żywa Szkoła otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Okiem Dziecka – organizacja koła zainteresowań w zakresie filmu” w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” na zakup potrzebnego sprzętu. Odpowiedni sprzęt zasilił naszą szkołę i G1 w Bytowie. Opiekunami naszego koła zastali pani Joanna Kowalik i pan Krzysztof Melchert. Efekty pracy Szkolnego TV będziemy zamieszczać na szkolnej stronie i na stronie projektu www.okiemdziecka.pl

Comments are closed.