Znowu sukces

Z radością informujemy wszystkich, że dzięki naszym staraniom Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie” i po końcowej ocenie nasz projekt „Okiem dziecka – organizacja koła zainteresowań w zakresie filmu” uzyskał 82,33 pkt. na 100 możliwych i tym samym zajął drugie miejsce na liście wybranych operacji. Dzięki temu nasz projekt został wybrany do dofinansowania.

Comments are closed.