Plan Rekolekcji

Rekolekcje  Wiekopostne  19-21.03.2018r.

  KLASY I-VII 

- w dniach 19 – 21.03 br. odbywają się rekolekcje – nie ma zajęć dydaktycznych, natomiast zajęcia opiekuńcze są prowadzone w godzinach pracy świetlicy,

- spotkanie wielkopostne odbywa się w wyznaczonych godzinach na sali gimnastycznej, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni  nauczyciele i wychowawcy klas,

- wyjście i powrót z Kościoła pod opieką  wychowawców klas lub wyznaczonych nauczycieli

- opieka wychowawcy kończy się po powrocie z Kościoła do szkoły,

- nauczyciele bez wychowawstwa pełnią dyżur w świetlicy w wyznaczonych godzinach lub są do dyspozycji Dyrektora szkoły w przypadku nieobecności wychowawcy lub innych nieplanowanych zdarzeń.

- nauczyciele klas I-III opiekują się uczniami od spotkania wielkopostnego w szkole do powrotu z Kościoła

PONIEDZIAŁEK  19.03.2018                                                                                                                                        10.00 -10.45 – spotkanie wielkopostne dla klas 1,2,3

11.00 – 11.40 – spotkanie wielkopostne dla klas 4,5,6,7

11.40 – klasy I-VII  wyjście do kościoła pod opieką wychowawców

12.00 –  kościół – droga krzyżowa dla wszystkich dzieci

ok. 13.00 powrót pod opieką wychowawców do szkoły

 

WTOREK  20.03.2018r.

 

10.00 – 11.00   – spotkanie wielkopostne dla klas 1,2,3

11.00 – wyjście do kościoła dla klas 4 – 7

11.20 – kościół – spowiedź święta

11.40 – wyjście do kościoła klas 1,2,3

12.00  -  Msza Święta dla klas I-VI

ok. 13.00 powrót do szkoły pod opieką wychowawców

 

ŚRODA 21.03.2018r.

 

10.00 -10.45 – spotkanie wielkopostne dla klas 1,2,3

11.00 – 11.40 – spotkanie wielkopostne dla klas 4,5,6,7

11.40 – klasy I-VII  wyjście do kościoła pod opieką wychowawców

12.00 –  kościół – Msza Święta  dla klas I – VII

ok. 13.00 powrót pod opieką wychowawców do szkoły

 

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE  W GODZINACH :

KLASY  I – III:  11.00 – 11.40

KLASY  IV – VII:  10.30 – 11.00

Comments are closed.