Finalistka wojewódzkiego konkursu z j. angielskiego

Sara Uchmanowicz uczennica klasy 7 b została finalistką wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, który odbył się 14 lutego 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Aby zakwalifikować się

do etapu wojewódzkiego musiała przejść etap szkolny, następnie etap rejonowy, który odbył sie w Chojnicach 30 listopada 2017r.

Na stopniu wojewódzkim obowiązywał materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej z 2012/2017 z rozszerzeniem do poziomu B1+ i elementami B2. Zadania konkursowe składały sie zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających umiejętności czytania, słuchania, pisania, znajomości słownictwa i gramatyki oraz znajomość wymowy wyrazów, jak również wiedzy na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych (w tym różnice językowe między odmianą brytyjską i amerykańską). Czas rozwiązywania zadań wynosił 90 minut.  Testy konkursowe można zobaczyć na stronie http://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/

Tytuł finalisty otrzymuje uczeń, który otrzymał co najmniej 30 punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. Trzeba nadmienić, że Sara uzyskała w ubiegłym roku tytuł laureata w wojewódzkim konkursie języka angielskiego, który to tytuł nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. Tytuł laureata uprawnia do celującej oceny rocznej z przedmiotu, zwalnia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku  z tego egzaminu oraz uprawnia do przyjęcia w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej.

IMG_4001 (1)

 

Comments are closed.