Informacja 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu  niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce. Rodziny, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku, mają coraz mniej czasu, ponieważ wnioski przyjmowane będą tylko d 30 listopada 2018r.

Comments are closed.